Kalkulatory

Kalkulator ryczałtu samochodowego (Kilometrówka)

Kalkulator ryczałt samochodowy (koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych na podstawie przyznanego ryczałtu), wylicza wysokość kosztów, jakie mogą zostać zwrócone za używanie prywatnego samochodu (pojazdu niebędącego własnością pracodawcy) do celów służbowych na podstawie ustalonego wcześniej przez pracodawcę limitu kilometrów. Kalkulator ryczałtu samochodowego wykonuje obliczenia na podstawie przyznanego ryczałtu, z uwzględnieniem aktualnej stawki za kilometr, dni roboczych oraz dni nieobecności w pracy.

Pojemność silnika:
- wybierz
  • osobowe do 900cm3
  • osobowe powyżej 900cm3
  • motocykl
  • motorower
Miesięczny
limit kilometrów:
Liczba dni
nieobecnych w pracy: