Wybierz kategorię

Dobrowolne przejście na księgi rachunkowe

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2014 r. osiągnęły wartość przychodów co najmniej 5.010.600 zł – równowartość 1.200.00 euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości i art. 24a ust. 4 ustawy o pdof) przeliczonych na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy w 2014 r.: 4,1755 zł zobowiązane są do otwarcia ksiąg rachunkowych. W przypadku przekroczenia limitu podmioty nie informują urzędu skarbowego o obowiązku prowadzenia od nowego roku podatkowego pełnej księgowości.

Dodano 13.12.2014 w Baza Wiedzy
Dobrowolne przejście na księgi rachunkowe

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, które w 2014 r. osiągnęły wartość przychodów co najmniej 5.010.600 zł – równowartość 1.200.00 euro (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości i art. 24a ust. 4 ustawy o pdof) przeliczonych na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP na dzień 30 września roku poprzedzającego rok obrotowy w 2014 r.: 4,1755 zł zobowiązane są do otwarcia ksiąg rachunkowych. W przypadku przekroczenia limitu podmioty nie informują urzędu skarbowego o obowiązku prowadzenia od nowego roku podatkowego pełnej księgowości.

Jednostki, których obroty nie przekroczyły limitu przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, a chciałyby od nowego roku podatkowego prowadzić księgi rachunkowe mają taką możliwość zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości i art. 24a ust. 5 ustawy o pdof. Podmioty, które dobrowolnie zdecydowały o zaprowadzeniu od 1 stycznia 2015 r. ksiąg rachunkowych zobowiązane są powiadomić o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Ostateczny termin na złożenie takiej informacji to 31 grudnia 2014 r.

Justyna Dobrogowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Wołomin, 13.12.2014 r.

Rachunkowość > Księgi rachunkowe

Zmiany w podatkowej...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Weszło ono w życie z dniem następującym po dacie opublikowania czyli z dniem 15 września 2018 roku. Zmiany w rozporządzeniu skupione są głównie na...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Księgi rachunkowe

Jak ująć w księgach i...

W zakresie opłaty produktowej obowiązuje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o...

Dodano 15.03.2015 w Baza Wiedzy

W zakresie opłaty produktowej obowiązuje Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013 poz. 888)....

Czytaj więcej