Wybierz kategorię

Kiedy pracownik może otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego, jego wymiar, zasady wykorzystania itp. regulują przepisy zawarte w dziale siódmym kodeksu pracy.

Dodano 09.05.2017 w Baza Wiedzy
Kiedy pracownik może otrzymać ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?

Pracownik zobowiązany jest do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze  (zakaz zrzeczenia się prawa do urlopu zawarty w art. 152§ 2 kp.)

Możliwość wypłaty ekwiwalentu  pieniężnego z tytułu niewykorzystanego urlopu została w artykule 171§ 1 kodeksu pracy ograniczona do sytuacji w, której pracownik nie ma możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego (w całości lub części) w czasie trwania umowy o pracę, w związku z jej  rozwiązaniem lub wygaśnięciem.

Czytaj więcej>>

Prawo Pracy > Urlopy

Obowiązkowe badania...

Obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne  po długotrwałej...

Dodano 04.08.2017 w Baza Wiedzy

Zgodnie z ww. regulacją pracownik przebywający na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni powinien zostać skierowany przez pracodawcę na kontrolne badania...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z regulacją...

Dodano 06.09.2016 w Baza Wiedzy

20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony mniej niż 10 lat 26 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony conajmniej10 lat Do okresu zatrudnienia, od...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Nowe regulacje dotyczące...

Na mocy art. 188 kp., pracownikowi posiadającemu dzieci w wieku do lat 14...

Dodano 28.01.2016 w Baza Wiedzy

Nowelizacja art. 188 kp stanowi, że od 2016 roku pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem. Wybór formy wykorzystania określa...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Pracodawca w szczególnych...

Od momentu wprowadzenia do Kodeksu Pracy możliwości skorzystania z urlopu na żądanie...

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy

Do urlopu na żądanie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy o urlopach wypoczynkowych. Trzeba jednak pamiętać, że urlop na żądanie daje...

Czytaj więcej