Wybierz kategorię

Zmiany w zasadach zatrudniania pracowników tymczasowych

1 czerwca 2017 roku weszła w życie  nowelizacja ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych  (Dz.U. z 2017 r. poz. 962 ze zm.) wprowadzająca nowe przepisy dotyczące zatrudnienia pracowników tymczasowych.

Dodano 13.09.2017 w Baza Wiedzy
Zmiany w zasadach  zatrudniania pracowników tymczasowych

Nowe przepisy zostały wprowadzone w celu  poprawy  warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz  podniesienie standardów pracy tymczasowej. Najistotniejsze zmiany wprowadzone przez nowelizacje dotyczą:

Czytaj więcej>>

Prawo Pracy > Umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę...

(na podstawie wyroku SN z 29 października 2007 r., II PK 56/07, OSNP z 2008...

Dodano 15.02.2019 w Baza Wiedzy

Celem przedmiotowego artykułu jest rozważenie problemu możliwości oraz zasad wypowiedzenia umowy o pracę w okresie przed rozpoczęciem okresu zatrudniania ....

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Umowy o pracę

Obowiązek przeprowadzenia...

Dodano 31.08.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z §4 ust 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Umowy o pracę

Rozliczanie pracy...

Od stycznia 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady korzystania z kosztów...

Dodano 09.02.2018 w Baza Wiedzy

Za „twórcę"  można uznać osoby wykonujące ściśle określone rodzaje działalności - tak wynika z nowego brzmienia art. 22 ust. 9b ustawy o...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Umowy o pracę

Praca obywateli Ukrainy...

Ruch bezwizowy pomiędzy państwami obszaru Schengen a Ukrainą został wprowadzony 11...

Dodano 03.07.2017 w Baza Wiedzy

W celu podjęcia pracy w Polsce nadal wymagane jest posiadanie zezwolenia na pracę, chyba że dany cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku jego uzyskania na...

Czytaj więcej