Wybierz kategorię

Poczęstunek i nocleg dla kontrahentów może być kosztem podatkowym

Kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki (racjonalne i uzasadnione), które pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają na celu osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, aby mogło ono przynosić przychody w przyszłości, za wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodano 19.05.2015 w Baza Wiedzy
Poczęstunek i nocleg dla kontrahentów może być kosztem podatkowym

Kosztem uzyskania przychodu są wszelkie wydatki (racjonalne i uzasadnione), które pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają na celu osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów, aby mogło ono przynosić przychody w przyszłości, za wyjątkiem wydatków wymienionych w art. 23 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pkt 1 ust. 23 tego artykułu wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone na reprezentację, zwłaszcza na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów (w tym alkoholowych). W związku z tym podatnicy mieli wątpliwości czy wydatki ponoszone na zapewnienie drobnego poczęstunku (np. ciastka, paluszki, kanapki, owoce), napojów (np. woda mineralna, kawa, herbata, soki) i posiłków (np. lunche, obiady, kolacje) dla obecnych i potencjalnych kontrahentów, niezależnie od miejsca ich podania (np. siedziba firmy, hotel, wynajęta sala konferencyjna) mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Odpowiedzi udzielił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 14 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/1/4511-53/BK. Według niego wydatki ponoszone w czasie spotkań biznesowych, które nie mają typowo konsumpcyjnego czy rozrywkowego charakteru, lecz służą wzmocnieniu relacji z obecnymi kontrahentami i partnerami biznesowymi, omówieniu warunków zawieranych kontraktów, nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych, a także prowadzeniu rozmów biznesowych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki ponoszone w takich okolicznościach mają związek z uzyskiwaniem przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, lub z zachowaniem i zabezpieczeniem źródła przychodów.
Tak samo możemy zakwalifikować wydatki na zapewnienie noclegów kontrahentom/potencjalnym klientom uczestniczącym w spotkaniach biznesowych.

W przytoczonej wyżej interpretacji indywidualnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przypomina również, że to na podatniku ciąży obowiązek należytego udokumentowania w/w wydatków, aby można było w sposób bezsporny ustalić związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami, a przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej, a także potwierdzić racjonalność poniesionych wydatków.

Justyna Dobrogowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Wołomin, dnia 19.05.2015 r

Firma > Zarządzanie

Czym jest Punkt...

Dodano 26.07.2018 w Baza Wiedzy

– system informatyczny, za pomocą którego przedsiębiorca będzie mógł dopełnić formalności związanych z założeniem i prowadzeniem...

Czytaj więcej
Firma > Zarządzanie

Prawidłowa organizacja...

Czas to pieniądz. Wie o tym każdy przedsiębiorca. Oszczędności można szukać na...

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy

Czas to pieniądz. Wie o tym każdy przedsiębiorca. Oszczędności można szukać na każdym etapie prowadzonej działalności gospodarczej. Można usprawniać na...

Czytaj więcej