Wybierz kategorię

Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej?

Spółka komandytowa płaci CIT. Zmienia się jedna rzecz, a jakby zmieniło się wszystko. Rewolucja trwa, kurzawa w powietrzu. Co z tego wynika dla Państwa, wspólników spółki komandytowej?

Dodano 16.03.2021 w Baza Wiedzy
Jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej?

Komplementariusz realny ciężar podatku ponosi jednokrotnie

W uproszczeniu komplementariusz podatek będzie rozliczał dwukrotnie, pierwszy raz od dochodów spółki komandytowej, a ponownie przy wypłacie zysku na swoją rzecz. Mimo to, realnie komplementariusz podatek zapłaci jeden raz. Wynika to z możliwości odliczenia podatku zapłaconego przez spółkę komandytową od podatku od „dywidendy”. Odliczenie dotyczy tej części CIT w spółce komandytowej, która przypada na udział komplementariusza w zysku spółki.

Stawka 9%

Do limitu 2 mln euro przychodów spółka komandytowa będzie płacić CIT według stawki 9%. O ile zatem wspólnicy koncentrują się na budowaniu biznesu i nie potrzebują wypłacać wszystkich zysków osiąganych przez spółkę, tymczasowo globalne obciążenia podatkowe prowadzonego biznesu mogą ulec obniżeniu w stosunku do stanu sprzed nowelizacji.

Zyski zatrzymane

Stare zyski zatrzymane w spółce dalej będzie można wypłacić bez podwójnego opodatkowania. Przewiduje to przepis przejściowy w ustawie nowelizującej.

Zwolnienie z CIT

Jeżeli komplementariuszem nie jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uda się skorzystać ze zwolnienia z CIT. Zwolnienie jest bardzo mocno zawężone – dotyczy maksymalnie tylko 50% przychodów osiąganych przez komandytariusza.  Co więcej nie może to być kwota wyższa niż 60 tys. zł przychodów rocznie. Dodatkowo możliwość skorzystania ze zwolnienia obwarowana jest szeregiem warunków. Uwzględniając dotychczasową praktykę funkcjonowania spółek komandytowych warunki te w uproszczeniu sprowadzają się do wniosku, że komplementariuszem nie może być spółka z o.o.

To są dobre wiadomości. Złe to oczywiście podwójne opodatkowanie. Komplikacji jest jednak więcej, bo „diabeł tkwi w szczegółach”, zwłaszcza w prawie. Wskutek ostatnich zmian dotyczących CIT od przychodów spółek komandytowych pojawia się szereg problemów praktycznych dotyczących np. sporządzania sprawozdania finansowego, zamykania ksiąg rachunkowych, czy wypłaty zaliczek na poczet zysku. Tekst ten zapoczątkowuje cykl artykułów o tym „jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości spółki komandytowej”.

Magdalena Wojciechowska
Doradca Podatkowy

Po więcej zapraszamy na: https://www.linkedin.com/company/honestussp.p/posts/?feedView=all&viewAsMember=true

Firma > Spółki

Klauzula obejścia prawa...

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie 15 lipca
Na Wiejskiej w...

Dodano 04.07.2016 w Baza Wiedzy

Jeżeli transakcja była wprawdzie podyktowana celami gospodarczymi, lecz cele te w porównaniu z celem uzyskania korzyści podatkowej będą mało istotne...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Szkolenia z prowadzenia...

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z...

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy

Prowadząc własną działalność  gospodarczą, przedsiębiorcy często zmagają się z problemami, jakie stawia przed nimi nieznajomość reguł gospodarczych czy...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Niedostateczna (cienka)...

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość...

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmienione zostały przepisy ograniczające możliwość zaliczania do podatkowych kosztów, odsetek od pożyczek i...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Bardzo ważna informacja...

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany...

Dodano 23.03.2015 w Baza Wiedzy

Z dniem 1 grudnia 2014 r. i  15 stycznia 2015 r.  weszły w życie zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych,...

Czytaj więcej