Wybierz kategorię

Już można otrzymać dofinansowanie na wynagrodzenie dla pracowników

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy instrument aktywizacji, który ma wpłynąć na zmniejszenie bezrobocia wśród młodych, czyli refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia.

Dodano 26.02.2016 w Baza Wiedzy
Już można otrzymać dofinansowanie na wynagrodzenie dla pracowników

Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, dlatego na każdego pracownika spełniającego kryterium wieku firma przez okres 12 miesięcy może otrzymać nawet do 1850 zł miesięcznie.

Warunkiem otrzymania wsparcia jest zobowiązanie przedsiębiorcy do zatrudnienia bezrobotnego przez kolejny rok w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku niedotrzymania tego założenia pracodawca będzie zmuszony do proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.

Czytaj więcej>>

 

Firma > Dotacje

Termin składania...

Pracodawcy, którzy byli w 2014 r. uprawnieni do pobierania dofinansowania za...

Dodano 13.04.2015 w Baza Wiedzy

Pracodawcy, którzy byli w 2014 r. uprawnieni do pobierania dofinansowania za zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, tzn. spełniali...

Czytaj więcej