BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Opłaty za korzystanie ze środowiska
Podstawa prawna: Dz.U.2008.25.150 Obowiazuje od 2009-01-01 do 2009-12-31 § Kliknij i zobacz aktualny wskaźnik
Górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska w roku 2009

Lp.Przedmiot opłatyGórna jednostkowa stawka opłaty
1Gazy lub pyły wprowadzane do powietrza321,84 zł/kg
2Substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi206,33 zł/kg
3Wody chłodnicze23,57zł/dam3
4Umieszczenie odpadów na składowisku235,77 zł/Mg
5Pobór wody podziemnej3,49zł/m3
6Pobór wody powierzchniowej śródlądowej1,81zł/m3
7Powierzchnia, z której odprowadzane są ścieki, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)3,49zł/m2
8Za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, o ile zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 3pkt 38 lit. g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)22,56 zł

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2008 r. w sprawie wysokości górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009 (M.P. Nr 79, poz. 698).


Jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska, obowiązujące w 2009 r. określa także rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 196, poz. 1217)

© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia