Szkolenie - Zasiłki i świadczenia z ubezpieczeń chorobowych

TERMIN: 17-10-2018 r., godz. 10:00 - 16:00

MIEJSCE: Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, Marki, ul. Kościuszki 43

CENA: BEZPŁATNE

 

WARUNEK UCZESTNICTWA:
Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem bezpłatnie w zamian mamy jednak prośbę, aby każdy Uczestnik szkolenia wsparł dowolną kwotą wybraną przez siebie fundację.
Dowód wpłaty prosimy przesłać na adres: marketing@sklodowscy.pl

 

Cel charytatywny jest całkowicie dowolny, ale dla osób potrzebujących inspiracji, my wspieramy między innymi takie fundacje jak:

 

Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta została złożona w 2011 roku z inicjatywy żeglarzy i spadkobierców Kapitana Borcharda. Jej nadrzędnym celem jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa, a także upowszechnianie kultury i tradycji morskiej.
Konto Fundacji: Bank Zachodni WBK 67 1090 1841 0000 0001 1849 7070

 

Fundacja Małych Serc zajmuje się koordynowaniem ogólnopolskiej akcji "Ośmiorniczki dla wcześniaków"
Konto Fundacji: Bank Spółdzielczy 35 8674 0009 0000 0273 2000 0010

17.10.2018 (Wednesday)

Temat szkolenia: świadczenia pieniężne z ubezpieczenia chorobowego

Cel szkolenia: usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z obszaru naliczania i rozliczania świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, jakie przysługują pracownikom w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą.

 1. Wynagrodzenie za czas choroby/ zasiłek chorobowy:
  - okres wyczekiwania na prawo do zasiłku,
  -  warunki nabycia prawa do zasiłku
  -  wysokość zasiłku, 
  -  przypadki, w których zasiłek chorobowy nie przysługuje,
  -  okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, 
  -  zasiłek chorobowy za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  -  zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich
  -  kontrola zaświadczeń lekarskich,
  -  dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.
 2. Świadczenie rehabilitacyjne:
  - zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia, okres przez który świadczenie 
     przysługuje,
  -  przypadki, w których świadczenie nie przysługuje,
  -  dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wysokości świadczenia rehabilitacyjnego,
  -  wysokość świadczenia rehabilitacyjnego,
  -  podstawa wymiaru świadczenia, zasady waloryzacji podstawy wymiaru.
 3. Zasiłek macierzyński:
  - zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego oraz urlopu na warunkach urlopu 
     macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, 
  -  przypadki, w których zasiłek macierzyński nie przysługuje,
  -  wysokość zasiłku macierzyńskiego, 
  -  skrócenie zasiłku macierzyńskiego,
  -  skracanie urlopu i dzielenie się urlopem przez matkę i ojca dziecka,
  -  zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego, zasady rezygnacji i dzielenia się 
      urlopem rodzicielskim z drugim z rodziców dziecka,
  -  wydłużanie urlopu rodzicielskiego w razie wykonywania pracy u swojego pracodawcy,
  -  zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego,
  -  zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami,
  -  dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku,
  -  zasiłek macierzyński a niezdolność do pracy z powodu choroby.
 4. Zasiłek opiekuńczy:
  - warunki nabycia prawa do zasiłku,
  -  przypadki, w których zasiłek opiekuńczy nie przysługuje,
  -  krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego,
  -  zasady obliczania limitu zasiłku opiekuńczego,
  -  praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego,
  - dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowo urodzone dziecko,
  - dokumenty niezbędne do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku.

Szkolenia w podobnym terminie:

BHP - Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

TERMIN: 15-10-2018 r., godz. 13:00 - 16:00

MIEJSCE: Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, Marki, ul. Kościuszki 43

KOSZT SZKOLENIA: 70 zł/osoba (zwolnienie z VAT)

Szczegóły
15.10.2018 (Monday)