Wybierz kategorię

Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie zastępcze jest stosowane w sytuacji gdy, pisma, (wezwanie, decyzja, postanowienie) będące przedmiotem doręczenia nie można dostarczyć bezpośrednio adresatowi z powodu jego nieobecności w miejscu  zamieszkania (osoba fizyczna), bądź siedziby (osoba prawna).

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy
Doręczenie zastępcze w postępowaniu administracyjnym

Przepisy określające zasady stosowania doręczenia zastępczego zostały uregulowane w artykułach 43- 46§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) dotyczą one w szczególności:

  • Kolejności osób uprawnionych do odbioru pisma w razie nieobecności adresata (art.43 k.p.a.),
  • Wymogu podjęcia się oddania pisma adresatowi przez osoby uprawnione (art. 43 k.p.a.),
  • Obowiązku zawiadomienia adresata o przekazaniu pisma sąsiadowi lub dozorcy poprzez umieszczenie zawiadomienia w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania (art. 43 k.p.a),
  • Wymogu pokwitowania odbioru pisma przez osoby uprawnione ze wskazaniem daty doręczenia (art. 46 § 1  p.a.),
  • Doręczenia pisma jednostką organizacyjnym lub organizacjom społecznym (art.45. k.p.a.).

Czytaj więcej>>

Świadczenia > Inne

Nowe zasady rozliczania...

W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty...

Dodano 12.04.2018 w Baza Wiedzy

Oświadczenie o formie opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania....

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Czy voucher to dobry...

Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu...

Dodano 13.11.2017 w Baza Wiedzy

Ostatnio rozpowszechnionym jak i stosunkowo wygodnym  dla obu stron pomysłem na prezent jest voucher, dzięki któremu obdarowany może w...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Pakiety medyczne dla...

Pracodawcy w celu uatrakcyjnienia warunków zatrudnienia oferują swoim...

Dodano 07.08.2017 w Baza Wiedzy

Ich zakup może być finansowany w całości przez podmiot gospodarczy, może też być w całości lub chociażby częściowo finansowany przez pracownika. Pojawiają...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Kiedy można korzystać z...

Dodano 19.07.2017 w Baza Wiedzy

Rolnik, który podlega ubezpieczeniu  społecznemu rolników, prowadzi lub planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności...

Czytaj więcej