Wybierz kategorię

Doręczenie subsydiarne w postępowaniu administracyjnym

Doręczenie subsydiarne uregulowane w artykule  44 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) jest w zasadzie instrukcją dla doręczającego pismo co należy zrobić w sytuacji, gdy pismo nie zostało doręczone adresatowi bezpośrednio ani przez osoby uprawnione do przekazania pisma (dorosły domownik, sąsiad, dozorca budynku).

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy
Doręczenie subsydiarne w postępowaniu administracyjnym

W odróżnieniu od pozostałych form doręczenia (tradycyjne, elektroniczne, zastępcze) w, których obowiązek dostarczenia pisma adresatowi spoczywa na operatorze pocztowym, organie administracji bądź doręczycielu zastępczym doręczenie subsydiarne polega na tym, że adresat zobowiązany jest do osobistego odbioru pisma z:

  • Placówki pocztowej jeżeli doręczycielem pisma jest operator pocztowy poczta polska lub inna firma kurierska (art. 44§ 1 ust.1 k.p.a.),
  • Urzędzie gminy lub miasta na terenie, której mieszka adresat, w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną przez niego osobę lub organ. (art. 44§ 1 ust.2 k.p.a.)

Czytaj więcej>>

Świadczenia > Inne

Nowe zasady rozliczania...

W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty...

Dodano 12.04.2018 w Baza Wiedzy

Oświadczenie o formie opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania....

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Czy voucher to dobry...

Zbliża się koniec roku, okres świąteczny, czas podsumowań  i podziękowań. Wielu...

Dodano 13.11.2017 w Baza Wiedzy

Ostatnio rozpowszechnionym jak i stosunkowo wygodnym  dla obu stron pomysłem na prezent jest voucher, dzięki któremu obdarowany może w...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Pakiety medyczne dla...

Pracodawcy w celu uatrakcyjnienia warunków zatrudnienia oferują swoim...

Dodano 07.08.2017 w Baza Wiedzy

Ich zakup może być finansowany w całości przez podmiot gospodarczy, może też być w całości lub chociażby częściowo finansowany przez pracownika. Pojawiają...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Kiedy można korzystać z...

Dodano 19.07.2017 w Baza Wiedzy

Rolnik, który podlega ubezpieczeniu  społecznemu rolników, prowadzi lub planuje rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności...

Czytaj więcej