Wybierz kategorię

Odwrotne obciążenie u podwykonawców robót budowlanych

W ustawie z dnia 1 grudnia 2016 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r. została wprowadzona między innymi zmiana dotycząca stosowania tzw.mechanizu odwróconego obciążenia w usługach budowlanych i budowlano-montażowych.

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy
Odwrotne obciążenie u podwykonawców robót budowlanych

Założenia powyższego mechanizmu są proste - zakłada on, że podatek należny od wykonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT zostanie rozliczony przez nabywcę takich usług. Nabywca jest do tego zobowiązany. Powyższą procedurę rozliczenia podatku VAT można zastosować przy spełnieniu kilku warunków:

  • usługi muszą być świadczone przez usługodawcę działającego jako podwykonawca,
  • usługodawca (podwykonawca) musi być podatnikiem VAT i nie może korzystać ze zwolnienia z podatku ze względu na obrót,
  • nabywca usługi jest podatnikiem zarejestrowanym jako czynny podatnik VAT

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > VAT

Zgodnie ze zmianą ustawy...

Likwidacja powyższego zwolnienia dla usług pomocniczych do usług finansowych i...

Dodano 06.10.2017 w Baza Wiedzy

Polski ustawodawca dostosował przepisy ustawy o VAT w tym zakresie do wyroku TSUE, uchylając z dniem 1 lipca 2017 r. punkty 13 i 14 w art. 43  ust. 1...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Ulga na złe długi

Transakcje pomiędzy przedsiębiorcami bardzo często dokonywane są z odroczonym...

Dodano 07.08.2017 w Baza Wiedzy

W praktyce zdarza się, że niektóre należności nie są regulowane w ustalonym przez strony terminie. W takim przypadku wierzyciele, którzy są...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Powrót do zwolnienia z...

Zgodnie z art.113 ust. 11 ustawy o VAT podatnik, który utracił prawo do...

Dodano 09.05.2017 w Baza Wiedzy

Biorąc pod uwagę, interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2015 r., przy wyznaczaniu terminu, od którego możliwe było...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Sankcje w podatku VAT

Od 1 stycznia 2017 r., w wyniku nowelizacji do ustawy o VAT...

Dodano 28.03.2017 w Baza Wiedzy

Przewidują one ustalanie sankcji w trzech wysokościach: 20%, 30% lub 100%. Sankcja w wysokości 30% W razie stwierdzenia, że podatnik...

Czytaj więcej