Wybierz kategorię

Zakupy gotówkowe bez korzyści podatkowych

Minister Finansów przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt pojawił się w dniu 26 stycznia 2016 r. na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji. Do projektu dołączone zostało uzasadnienie.

Dodano 26.02.2016 w Baza Wiedzy
Zakupy gotówkowe bez korzyści podatkowych

Jak wynika z treści projektu Minister Finansów chce obniżyć limit transakcji gotówkowych, oraz wprowadzić sankcje fiskalne za niestosowanie się do limitów.

Obecnie ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazuje rozliczać za pośrednictwem banku transakcje, które przekraczają równowartość 15 tys. euro, lecz nie przewiduje za to żadnych sankcji.
Zgodnie z planami MF limit płatności gotówkowych zmalałby do 15 tys. zł, a ten, kto by go nie przestrzegał, nie mógłby zapłaconych kwot zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.
Dotyczyłoby to zarówno kosztów bezpośrednich, jak i pośrednich, czyli takich, które są odliczane w czasie, np. amortyzacji. Podatnik, który uwzględniłby daną kwotę w rozliczeniach, a nie zapłaciłby przelewem bankowym, musiałby skorygować koszty uzyskania przychodu.

W uzasadnieniu projektu, Minister Finansów wyjaśnia, że ustawa ma rozwiązać problem występowania pozorności transakcji gotówkowych opiewających na znaczne kwoty np. kilkadziesiąt tysięcy złotych.

 

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w kosztach...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy...

Dodano 03.01.2018 w Baza Wiedzy

Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w wysokości i...

Określenie kwota wolna od...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Kwota obniżająca podatek dochodowy stanowi 18% (wysokość pierwszego progu podatkowego) z kwoty wolnej od podatku. Jak było przed nowelizacją?...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Klauzula obejścia prawa,...

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z...

Czytaj więcej