Wybierz kategorię

Podatnik pracujący za granicą nie może uchylać się od obowiązków wobec polskiego fiskusa, powołując się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sytuacji gdy drugi kraj w ogóle nie pobiera od niego podatku.

Polski podatnik wyjeżdżając za granice w celach zarobkowych musi zdawać sobie sprawę z konieczności styczności z krajowym urzędem skarbowym. Należy o tym pamiętać szczególnie obecnie, gdy wiele osób mających miejsce zamieszkania w Polsce podejmuje pracę za granicą.

Dodano 01.06.2017 w Baza Wiedzy
Podatnik pracujący za granicą nie może uchylać się od obowiązków wobec polskiego fiskusa, powołując się na umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, w sytuacji gdy drugi kraj w ogóle nie pobiera od niego podatku.

Wiele wątpliwości wywołuje kwestia określenia miejsca opodatkowania dochodów osób, które uzyskują je zarówno w Polsce, jak i za granicą, tzn. określenia, czy dana osoba podlega w RP nieograniczonemu, czy też ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku PIT. Ustawa o podatku od osób fizycznych stanowi bowiem, że nieograniczonemu obowiązkowi w Polsce podlegają osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium RP, natomiast osoby mające miejsce zamieszkania w innym kraju podlegają opodatkowaniu w Polsce tylko w zakresie dochodów z pracy wykonywanej na terytorium RP.

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > Podatek dochodowy

Formy opodatkowania

Rozpoczynając działalność gospodarczą przedsiębiorca musi dokonać wyboru formy...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

W przypadku podmiotów rozpoczynających działalność formę opodatkowania należy zgłosić do 20 dnia miesiąca następującego po osiągnięciu pierwszego...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w kosztach...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy...

Dodano 03.01.2018 w Baza Wiedzy

Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w wysokości i...

Określenie kwota wolna od...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Kwota obniżająca podatek dochodowy stanowi 18% (wysokość pierwszego progu podatkowego) z kwoty wolnej od podatku. Jak było przed nowelizacją?...

Czytaj więcej