Wybierz kategorię

Podatek od wygranych w konkursach i grach

NSA z 27 marca 2015r.sygn.akt. II FSK 414/13 orzekł, że gra musi być nie tylko wyemitowana, lecz także zorganizowana przez środki masowego przekazu aby do nagrody w nim wygranej można było zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodano 24.04.2015 w Baza Wiedzy
Podatek od wygranych w konkursach i grach

NSA z 27 marca 2015r.sygn.akt. II FSK 414/13 orzekł, że gra musi być nie tylko wyemitowana, lecz także zorganizowana przez środki masowego przekazu aby do nagrody w nim wygranej można było zastosować zwolnienie wynikające z art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Spór dotyczył  interpretacji art.21 ust.1 pkt.68 ustawy o PIT, zgodnie z którym  zwolnieniu z podatku podlega  wartość  wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu a także nagród związanych ze sprzedażą premiową -  jeżeli  ich jednorazowa wartość nie przekracza 760 zł i nie ma związku z działalnością gospodarczą nagrodzonego. Wypłacającym nagrody był bank, który promując  swój wizerunek zorganizował dla klientów szereg konkursów. Informacje  o konkursach były emitowane za pośrednictwem mediów: prasy,  radia, telewizji, internetu oraz na stronie WWW banku. Bank uważał, że nie ma obowiązku pobierania i odprowadzenia podatku wynoszącego co do zasady 10% wartości wygranej ze względu na wyżej wymienione zwolnienie. Bank  argumentował, że z art.21 ust.1 pkt  68 nie wynika, że organizatorem i emitentem musi być podmiot działający w branży medialnej i wystarczy aby wiadomość o konkursie została ogłoszona w mediach.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że zwolnienie dotyczy wyłącznie organizatorów konkursów z kręgu szeroko pojętych mediów. Bank takiego przymiotu nie posiada i dlatego wygrane w konkursach organizowanych przez taką jednostkę gospodarczą nie są objęte zwolnieniem.

Bank, nie zgadzając się ze stanowiskiem fiskusa wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Warszawie podtrzymując swoje stanowisko w sprawie rozumienia zwolnienia.  WSA podtrzymał stanowisko fiskusa i w związku z tym spór oparł się o NSA, który również potwierdził prawidłowość wykładni Dyrektora Izby Skarbowej. W orzeczeniu sąd stwierdził że ustawa o PIT nie definiuje środków masowego przekazu, ale nie jest ona konieczna aby prawidłowo określić zakres zwolnienia  z art.21 ust.1 pkt  68. NSA zaznaczył, że zwolnienie  to mówi tylko o wygranych w konkursach i grach organizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu.

Księgowa
Elżbieta Piotrowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
24 kwietnia 2015r.

Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w kosztach...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy...

Dodano 03.01.2018 w Baza Wiedzy

Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w wysokości i...

Określenie kwota wolna od...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Kwota obniżająca podatek dochodowy stanowi 18% (wysokość pierwszego progu podatkowego) z kwoty wolnej od podatku. Jak było przed nowelizacją?...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Klauzula obejścia prawa,...

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z...

Czytaj więcej