Wybierz kategorię

Likwidacja korekty kosztów już od stycznia 2016 roku

Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje korekta kosztów uzyskania przychodów związana z niezapłaconymi wydatkami. Wprowadzone przepisy miały na celu usprawnienie terminowego płacenia za zobowiązania. Niestety spowodowały one spore zamieszanie oraz zwiększyły obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji podatkowej, szczególnie wśród samych przedsiębiorców.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Likwidacja korekty kosztów już od stycznia 2016 roku

Zgodnie z aktualnymi przepisami pomniejszenie kosztów uzyskania przychodów (art. 24d ustawy o PIT lub art. 15b ustawy o CIT) należy dokonać w następujących przypadkach:

- wydatki z terminem płatności krótszym niż 60 dni – korekty należy dokonać w okresie, w którym upływa 30 dzień po terminie płatności określony na dokumencie;

- wydatki z terminem płatności dłuższym niż 60 dni – korekty należy dokonać w okresie, w którym upływa 90 dzień od daty ujęcia dokumentu w kosztach (również w momencie, gdy termin płatności określony na fakturze nie upłynął).

W sytuacji, gdy wydatek zostanie uregulowany, przedsiębiorca może zwiększyć koszty uzyskania przychodu o kwotę opłaconych wydatków. Dokonując korekty kosztów należy zadbać o prawidłowe udokumentowanie tego zdarzenia sporządzając odpowiednie zestawienia. Szczególne znaczenie ma to z punktu widzenia ewentualnej kontroli, która może obejmować do pięciu lat podatkowych. 

Od 1 stycznie 2016 na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 oraz innych ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych zostaną uchylone przepisy dotyczące obowiązku korygowania wydatków, których płatność nie dotrzyma terminu. W 2016 roku przedsiębiorcy będą mogli zaksięgować faktury na zasadach ogólnych bez względu na termin płatności i faktycznej zapłaty.

Ustawodawca zawarł również regulacje dotyczące przepisów przejściowych. Przedsiębiorcy, są zobowiązani do pomniejszenia wydatków zgodnie z aktualnymi przepisami do końca grudnia 2015 roku w ustawowym terminie. Jednak będą oni mogli ponownie zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów w okresie, w którym uregulowali płatność.

 

Małgorzata Kopyścińska, Księgowa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 20.11.2015 r.

Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w kosztach...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy...

Dodano 03.01.2018 w Baza Wiedzy

Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w wysokości i...

Określenie kwota wolna od...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Kwota obniżająca podatek dochodowy stanowi 18% (wysokość pierwszego progu podatkowego) z kwoty wolnej od podatku. Jak było przed nowelizacją?...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Klauzula obejścia prawa,...

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z...

Czytaj więcej