Wybierz kategorię

Działy specjalne produkcji rolnej na pełnej księgowości

Obecnie podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą obliczać i opłacać podatek dochodowy na podstawie prowadzonych ksiąg lub przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej (normy szacunkowe ogłaszane są w formie rozporządzenia przez Ministra Finansów).

Dodano 19.10.2015 w Baza Wiedzy
Działy specjalne produkcji rolnej na pełnej księgowości

Obecnie podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej mogą obliczać i opłacać podatek dochodowy na podstawie prowadzonych ksiąg lub przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcyjnej zwierzęcej (normy szacunkowe ogłaszane są w formie rozporządzenia przez Ministra Finansów). Do końca 2015 r. podatnicy, którzy nie zgłosili we właściwym urzędzie skarbowym zamiaru prowadzenia ksiąg rachunkowych, mogą wpłacać podatek dochodowy obliczony na podstawie norm szacunkowych bez względu na wysokość osiągniętych przychodów (potwierdzeniem tej możliwości jest uchwała sędziów NSA z 17 stycznia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/10).

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 699), podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej rozliczający się w oparciu o normy szacunkowe, których przychód  za 2015 r. osiągnie kwotę 1 200 000 euro, zobowiązani są do zaprowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów o rachunkowości. Limit przelicza się na złote według kursu średniego NBP z dnia 1 października 2015 r., tj. 4,2437 zł/euro. W związku z tym księgi handlowe zobowiązani będą prowadzić ci podatnicy, których przychody za 2015 r. (bez przychodów operacyjnych oraz zysków nadzwyczajnych) osiągną wartość 5 092 000 zł (1 200 000 euro x 4,2437 zł/euro po zaokrągleniu do 1.000 zł).

O założeniu ksiąg rachunkowych podatnicy nie muszą informować właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Justyna Dobrogowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy Sp. z o.o.
Wołomin, 19.10.2015 r.

Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w kosztach...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy...

Dodano 03.01.2018 w Baza Wiedzy

Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w wysokości i...

Określenie kwota wolna od...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Kwota obniżająca podatek dochodowy stanowi 18% (wysokość pierwszego progu podatkowego) z kwoty wolnej od podatku. Jak było przed nowelizacją?...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Klauzula obejścia prawa,...

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z...

Czytaj więcej