Wybierz kategorię

Zmiany w Ordynacji podatkowej już w 2016 r.

1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie zmiany przepisów wynikające z nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Zmiany te mają na celu przede wszystkim uproszczenie procedur podatkowych oraz usprawnienie obsługi podatników.

Nowelizacja ustawy wprowadza m.in. zmiany w sposobie naliczania odsetek od zaległości podatkowych. Wprowadzono obniżoną stawkę odsetek podatkowych do 50 % stawki podstawowej, od zaległości powstałych w wyniku błędów w deklaracjach podatkowych.

Dodano 27.11.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w Ordynacji podatkowej już w 2016 r.

Stawka ta będzie obowiązywała przy spełnieniu przez podatnika dwóch warunków:

- korekta deklaracji zostanie złożona w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji;
- zaległości podatkowe zostaną zapłacone w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Nowelizacja ustawy wprowadza także podwyższoną stawkę odsetek od zaległości w podatku VAT i akcyzie do 150% stawki podstawowej przy znacznych nieprawidłowościach w rozliczeniu tych podatków.

Więcej informacji na temat zmian w sposobie naliczania odsetek, można znaleźć w osobnym artykule tutaj.

Kolejną zmianą w ustawie jest możliwość złożenia korekty deklaracji podatkowej bez koniczności dołączania pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty, które aktualnie jest wymagane. Dodatkowo, na czas kontroli lub postępowania podatkowego prawo do złożenia korekty deklaracji było zawieszone i korekta dokonana w tym czasie była bezskuteczna. Od dnia 1 stycznia 2016 organ podatkowy będzie musiał pisemnie zawiadomić składającego korektę o jej bezskuteczności.

Zmiany w ustawie mają także skutkować efektywniejszym poborem podatków, co przejawia się tym, że wprowadzono możliwość zapłaty podatku za pomocą karty płatniczej.

Zmieniono także sposób doręczania pism, co ma na celu ułatwienie kontaktu podatników z organami podatkowymi. Wprowadzono możliwość wskazania adresu do korespondencji oraz doręczania pism na skrytkę pocztową.

Zmiany w ustawie wprowadzają też ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT i PIT. Do tej pory zgodnie z art.3 ustawy o VAT właściwym dla podatnika był urząd skarbowy właściwy dla miejsca wykonywania czynności opodatkowanych. W związku z uchyleniem tego artykułu zastosowanie ma art.17 par.1 Ordynacji podatkowej, który określa właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego w zakresie podatku VAT według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podatnika, tak jak jest to w przypadku podatku PIT, czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, będą składały deklaracje VAT i PIT w jednym urzędzie skarbowym.

Kolejną zmianą są regulacje dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych i ogólnych. Interpretacje ogólne zostaną włączone w system interpretacji podatkowych. Minister finansów będzie mógł wydać postanowienie o stwierdzeniu, że do danego zdarzenia faktycznego lub przyszłego opisanego we wniosku o interpretację indywidualną zastosowanie ma interpretacja ogólna. W przypadku niezgodności interpretacji indywidualnej w stosunku do interpretacji ogólnej, interpretacja indywidualna może zostać uchylona.

Ustawa zmieniająca przewiduje także możliwość doręczenia interpretacji indywidualnych drogą elektroniczną oraz ułatwia dostęp do informacji w trakcie ich wydawania.

 

Elwira Zielińska, księgowa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
16 listopada 2015

Rachunkowość > Inne

Sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Co do zasady będzie prezentowany jako struktura logiczna określona przez ministra finansów, opublikowanej na stronie internetowej MF.   ...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Ulgi i odliczenia PIT 2018

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach,...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy. Terminy...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej