Wybierz kategorię

Zakupy na Allegro z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W przypadku nabycia rzeczy ruchomych na polskich portalach aukcyjnych należy pamiętać, że umowa sprzedaży zawarta przez Internet również może podlegać PCC.

Dodano 19.10.2015 w Baza Wiedzy
Zakupy na Allegro z podatkiem od czynności cywilnoprawnych

W przypadku nabycia rzeczy ruchomych na polskich portalach aukcyjnych należy pamiętać, że umowa sprzedaży zawarta przez Internet również może podlegać PCC. Obowiązek złożenia deklaracji oraz zapłacenia podatku powstanie po spełnieniu kilku warunków.

Pierwszy z nich jest zawarty w art. 1 ust. 4 ustawy o PCC. Zgodnie z nim, opodatkowaniu podlegają  czynności cywilnoprawne, których przedmiotem jest sprzedaż:
1) rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku, gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została wykonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży są rzeczy znajdujące się na terytorium Polski (a jest tak w przypadku większości aukcji na polskich portalach) – umowa zawsze będzie podlegała opodatkowaniu PCC. Natomiast jeżeli przedmiot sprzedaży znajduje się poza granicami kraju, umowa będzie podlegała opodatkowaniu tylko jeżeli została zawarta na terytorium Polski i w Polsce znajduje się siedziba lub miejsce zamieszkania nabywcy.

O kolejnym warunku decydującym o tym, czy powstaje obowiązek podatkowy, mówi art. 2 ust. 4 ustawy o PCC. Na jego podstawie, podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne, w których co najmniej jedna strona w związku dokonaną czynnością jest:
1) opodatkowana podatkiem od towarów i usług,
2) zwolniona z podatku od towarów i usług;
W przypadku nabycia rzeczy ruchomej od podatnika VAT (również w przypadku podatnika korzystającego ze zwolnienia) umowa sprzedaży nie podlega opodatkowaniu PCC. Jeżeli sprzedawcą będzie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT, powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania.

Podatku od czynności cywilnoprawnych unikniemy, jeżeli przedmiot nabyty na aukcji internetowej ma wartość niższą niż 1000 zł. Zgodnie z art.9 pkt 6 zwolniona od PCC jest sprzedaż rzeczy ruchomych, jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza tej właśnie kwoty.

Jeżeli umowa sprzedaży podlega opodatkowaniu PCC, to ciężar rozliczenia się z tego tytułu z urzędem skarbowym spoczywa na nabywcy (art. 4 pkt. 1). Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy sprzedaży (art. 3 ust. 1 pkt 1). W terminie 14 dni od tej daty podatnik jest zobowiązany, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych według ustalonego wzoru (PCC-3) oraz obliczyć i wpłacić podatek.


Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Wołomin, 19.10.2015 r.

Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment - korzyści

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Od 1 października...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości będzie dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego....

Czytaj więcej