Wybierz kategorię

Uwaga na sprawozdania finansowe!

Dodano 14.01.2015 w Baza Wiedzy
Uwaga na sprawozdania finansowe!

Przypominamy:  od 1 stycznia 2015 r. nieprzekazanie do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, opinii lub raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych będzie traktowane jako wykroczenie skarbowe karane grzywną, która będzie mogła wynieść od 175 zł do 35.000 zł.

Zmiana zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r opublikowaną w Dzienniku Ustaw z 3 października 2014 r., pod poz. 1328 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ta wprowadziła m.in. zmiany do ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy poprzez dodanie art. 80b. Jak wynika z niego: "Kto wbrew obowiązkowi nie przekazuje w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego, opinii lub raportu, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe."

Dotychczas Kodeks karny skarbowy nie przewidywał sankcji za niezłożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego.

Podatnicy CIT zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują to sprawozdanie do urzędu skarbowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe są zwolnione z obowiązku dokonania takiego badania.

Spółki przekazują ponadto odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.

Natomiast podatnicy PIT, którzy prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym sprawozdania finansowego łącznie z zeznaniem podatkowym, a więc w terminie do końca kwietnia następnego roku.

Źródło: http://www.gofin.pl/17,1,201,181510,od-1-stycznia-2015-r-beda-kary-za-nieprzekazanie-sprawozdania.html

Dawid Piech
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Rachunkowość > Inne

Sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Co do zasady będzie prezentowany jako struktura logiczna określona przez ministra finansów, opublikowanej na stronie internetowej MF.   ...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Ulgi i odliczenia PIT 2018

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach,...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy. Terminy...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej