Wybierz kategorię

System Obsługi i Wsparcia Podatnika

W ramach budowy Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika ustawodawca wprowadził,  ustawą z dnia 10.07.2015 r. o Administracji Podatkowej, nowe rozwiązania, które umożliwią kompleksową i bardziej komfortową obsługę w urzędach skarbowych, a także  wprowadzenie usługowego podejścia do podatników w  ich indywidualnych sprawach.

Dodano 23.10.2015 w Baza Wiedzy
System Obsługi i Wsparcia Podatnika

W ramach budowy Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika ustawodawca wprowadził,  ustawą z dnia 10.07.2015 r. o Administracji Podatkowej, nowe rozwiązania, które umożliwią kompleksową i bardziej komfortową obsługę w urzędach skarbowych, a także wprowadzenie usługowego podejścia do podatników w ich indywidualnych sprawach. Nowe rozwiązania mają pomóc w realizacji obowiązków podatkowych przedsiębiorców, co w dalszej konsekwencji spowodować powinno wzrost samodzielnego i prawidłowego naliczania zobowiązań podatkowych.

Dnia 1 września 2015r., uruchomione zostały Centra Obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Jeśli więc podatnik będzie z dala od swojego urzędu skarbowego większość spraw będzie mógł załatwić w jednym z 50 centrów obsługi (listę można znaleźć na stronie MF http://www.finanse.mf.gov.pl/pp/obsluga-i-wsparcie-podatnika)

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej przyjmują podania i deklaracje, wydają zaświadczenia, informują podatników o ich prawach i obowiązkach, ponadto oprócz spraw podatkowych, można w centrach złożyć wybrane dokumenty z zakresu ZUS i akcyzy, a  mikro przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy asystenta podatnika.

Od 1 stycznia 2016 r., już we wszystkich urzędach skarbowych pojawi się stanowisko asystenta podatkowego. Usługa ta jest dedykowana podatnikom rozpoczynającym działalność gospodarczą  jako mikro przedsiębiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Obsługa podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą przez przydzielonego mu asystenta, obejmować będzie przede wszystkim udzielanie informacji w zakresie wypełniania deklaracji podatkowych (także składanych elektronicznie), udzielanie pomocy i wsparcia w konkretnych sprawach, przekazywanie informacji na temat przepisów prawa podatkowego. Czynności wykonywane przez asystenta podatnika nie będą stanowiły jednak usług doradztwa podatkowego.

Ponadto, asystent podatnika będzie udzielał informacji spoza zakresu działania urzędu skarbowego – dotyczących ubezpieczeń społecznych, czy też podatku akcyzowego.

Asystent podatnika wyznaczany jest na wniosek podatnika i będzie realizował swoje zadania przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy, od dnia wydania podatnikowi potwierdzenia nadania numeru identyfikacji podatkowej.


Małgorzata Baranowska
Dyrektor Departamentu Administracji w Kancelarii Podatkowej Skłodowscy
Marki, 23.10.2015r.

Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment - korzyści

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Od 1 października...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości będzie dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego....

Czytaj więcej