Wybierz kategorię

Podatnik dostanie SMS-a od fiskusa

Od stycznia 2016 roku urząd skarbowy będzie miał prawo upomnieć się o zaległy podatek SMS-em, telefonicznie lub e-mailem, tak wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Ministerstwo Finansów chce w ten sposób zachęcać do dobrowolnego płacenia zaległych podatków. Przepisy te umożliwiają odstąpienie od obowiązku przesłania upomnienia, które obecnie wystawiane jest niezwłocznie po terminie niezapłaconego zobowiązania podatkowego.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Podatnik dostanie SMS-a od fiskusa

Dobrą wolą urzędnika będzie przypomnienie podatnikowi o zaległości, a jeżeli to nie podziała wyśle zobowiązanemu upomnienie ( nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż 21 dni od kontaktu z dłużnikiem.) Procesem zarządzania zaległościami podatkowymi i czynnościami windykacyjnymi zajmują się w urzędach skarbowych specjalnie wyodrębnione działy. Zatrudnieni w nich urzędnicy kontrolują terminowość wpłat.

Tak samo jak dotychczas, upomnienia nie będą w ogóle wysyłane, gdy łączna wysokość należności nie przekroczy jego kosztów. Gdy z okoliczności sprawy będzie wynikało, że podatnik nie zapłaci dobrowolnie, albo do upływu terminu przedawnienia będzie mniej niż sześć miesięcy wtedy Urzędnik nie będzie mógł odstąpić od doręczania upomnienia. Projekt zawiera także przepisy, które uregulują sposób przekazywania tytułów wykonawczych drogą elektroniczną. Dokumenty zawierające bezpieczny podpis elektroniczny wraz ze stosowną informacją będą przekazywane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, jeżeli wierzyciel wybierze taki sposób komunikowania się. Działania te mają pomóc w zwiększeniu ściągalności zobowiązań podatkowych.


Beata Adamska, Księgowa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dnia 20.11.2015 r.

Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment - korzyści

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Od 1 października...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości będzie dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego....

Czytaj więcej