Wybierz kategorię

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do KRS i US to przestępstwo

Wedle obowiązujących przepisów prawa jednostki, które podlegają obowiązkowi sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego są zobowiązane do jego zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania we właściwym urzędzie skarbowym i rejestrze sądowym.

Dodano 30.03.2016 w Baza Wiedzy
Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do KRS i US to przestępstwo

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone uchwałą przez ogran zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przez pojęcie organ zatwierdzający należy rozumież taki organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zwyczajne zgromadzenie wspólników. Dla większości podmiotów rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym zatem ostateczny termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego upływa w dniu 30 czerwca.

 

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment - korzyści

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Od 1 października...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości będzie dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego....

Czytaj więcej