Wybierz kategorię

Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do KRS i US to przestępstwo

Wedle obowiązujących przepisów prawa jednostki, które podlegają obowiązkowi sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego są zobowiązane do jego zatwierdzenia oraz złożenia sprawozdania we właściwym urzędzie skarbowym i rejestrze sądowym.

Dodano 30.03.2016 w Baza Wiedzy
Nieterminowe złożenie sprawozdania finansowego do KRS i US to przestępstwo

Roczne sprawozdanie finansowe jednostki powinno zostać zatwierdzone uchwałą przez ogran zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przez pojęcie organ zatwierdzający należy rozumież taki organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki np. w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zwyczajne zgromadzenie wspólników. Dla większości podmiotów rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym zatem ostateczny termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego upływa w dniu 30 czerwca.

 

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > Inne

Podatek od przychodów z...

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu,...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Kryptowaluty już nie...

Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z...

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Można stwierdzić, że waluty wirtualne przestały być „krypto” dla podatkowych aktów prawnych, ponieważ po raz pierwszy obrót tymi...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Co do zasady będzie prezentowany jako struktura logiczna określona przez ministra finansów, opublikowanej na stronie internetowej MF.   ...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Ulgi i odliczenia PIT 2018

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach,...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy. Terminy...

Czytaj więcej