Wybierz kategorię

Nagroda wygrana w konkursie organizowanym przez kontrahenta

W przypadku wygrania przez podatnika (rozliczającego się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nagrody rzeczowej w konkursie organizowanym przez jego kontrahenta, konieczne jest rozliczenie przychodu z działalności gospodarczej.

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy
Nagroda wygrana w konkursie organizowanym przez kontrahenta

W przypadku wygrania przez podatnika (rozliczającego się na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) nagrody rzeczowej w konkursie organizowanym przez jego kontrahenta, konieczne jest rozliczenie przychodu z działalności gospodarczej. Przychodem z tego tytułu będzie wartość rynkowa otrzymanej nagrody.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop przychodem jest również wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie. W związku z tym w przypadku otrzymania przez podatnika nagrody rzeczowej powstanie obowiązek wykazania przychodu podatkowego z tytułu otrzymanej nagrody. Przychód stanowić będzie wartość rynkowa ustalona w oparciu o art. 12 ust. 5 updop: wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Rozliczenie otrzymanej nagrody w kosztach podatkowych uzależnione będzie od zaliczenia jej do środków trwałych. Zgodnie z art. 15 ust. 1i pkt 1 updop, jeżeli otrzymana nagroda nie zostanie uznana za środek trwały, w kosztach podatkowych będzie można ją uwzględnić dopiero przy odpłatnym zbyciu przez podatnika.

Jeżeli nagroda rzeczowa zostanie zaliczona przez podatnika do środków trwałych, to za koszty uzyskania przychodu uznane będą odpisy amortyzacyjne. Co prawda z kosztów uzyskania przychodu wyłączone są odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych nieodpłatnie, ale tylko w przypadku, gdy nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw.

W obu przypadkach kosztem podatkowym będzie wartość rynkowa ustalona na potrzeby rozliczenia przychodu podatkowego w momencie otrzymania nagrody.

Marcin Jaworski
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Wołomin, 20.05.2015 r.

Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Split payment - korzyści

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Od 1 października...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości będzie dotyczy wszystkich podmiotów zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego....

Czytaj więcej