Wybierz kategorię

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

U każdego przedsiębiorcy bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności może być przeprowadzona kontrola skarbowa.

Dodano 25.02.2016 w Baza Wiedzy
Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Celem takiej kontroli jest sprawdzenie poprawności rozliczeń, rzetelności deklarowanych kwot opodatkowania i prawidłowości wpłacania podatków. Urząd może skonrolować również przedsiębiorcę który zawiesił działalność gopodarczą.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej kontroli dokonuje organ podatkowy pierwszej instancji właścwy dla danego podatnika i rozliczania określonego podatku – w praktyce są to urzędy skarbowe
i urzędy kontroli skarbowej. O kontroli urząd informuje podatnika poprzez dostarczenie zawiadomienia, może ona być rozpoczęta nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Aby kontrolę można było rozpocząć przed upływem 7 dni wymagana jest zgoda kontrolowanego. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dostarczenia zawiadomienia, wówczas może zostać rozpoczęta w poźniejszym czasie pod warunkiem ponownego dostarczenia zawiadomienia.

 

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > Inne

Podatek od przychodów z...

Art. 30g ustawy o pdof
Art. 24b ustawy o pdop

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Od 1 stycznia 2019 roku zostały opodatkowane wszystkie budynki, które zostały oddane do używania (w całości lub częściowo) na podstawie umowy najmu,...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Kryptowaluty już nie...

Od 2019 roku diametralnie zmieniają się zasady opodatkowania przychodów z...

Dodano 18.02.2019 w Baza Wiedzy

Można stwierdzić, że waluty wirtualne przestały być „krypto” dla podatkowych aktów prawnych, ponieważ po raz pierwszy obrót tymi...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Co do zasady będzie prezentowany jako struktura logiczna określona przez ministra finansów, opublikowanej na stronie internetowej MF.   ...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Ulgi i odliczenia PIT 2018

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach,...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy. Terminy...

Czytaj więcej