Wybierz kategorię

Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

U każdego przedsiębiorcy bez względu na formę i rodzaj prowadzonej działalności może być przeprowadzona kontrola skarbowa.

Dodano 25.02.2016 w Baza Wiedzy
Kontrola skarbowa u przedsiębiorcy

Celem takiej kontroli jest sprawdzenie poprawności rozliczeń, rzetelności deklarowanych kwot opodatkowania i prawidłowości wpłacania podatków. Urząd może skonrolować również przedsiębiorcę który zawiesił działalność gopodarczą.

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej kontroli dokonuje organ podatkowy pierwszej instancji właścwy dla danego podatnika i rozliczania określonego podatku – w praktyce są to urzędy skarbowe
i urzędy kontroli skarbowej. O kontroli urząd informuje podatnika poprzez dostarczenie zawiadomienia, może ona być rozpoczęta nie wcześniej niż 7 dni i nie później niż 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Aby kontrolę można było rozpocząć przed upływem 7 dni wymagana jest zgoda kontrolowanego. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dostarczenia zawiadomienia, wówczas może zostać rozpoczęta w poźniejszym czasie pod warunkiem ponownego dostarczenia zawiadomienia.

 

Czytaj więcej>>

Rachunkowość > Inne

Sprawozdania finansowe

Od 1 października 2018 r. sprawozdania finansowe mogą być sporządzane wyłącznie w...

Dodano 16.01.2019 w Baza Wiedzy

Co do zasady będzie prezentowany jako struktura logiczna określona przez ministra finansów, opublikowanej na stronie internetowej MF.   ...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Ulgi i odliczenia PIT 2018

W związku, ze zbliżającym się końcem roku 2018 przypominamy o ulgach i odliczeniach,...

Dodano 17.12.2018 w Baza Wiedzy

Z podatku dochodowego muszą rozliczać się zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, pracujący na etacie i zleceniobiorcy. Terminy...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Planowane zmiany w...

W roku 2019 podatników czeka wiele zmian w podatkach. 

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Najważniejsze z nich to wprowadzenie opodatkowania aktywów wyprowadzanych z terytorium z Polski tzw. exit tax, podatek od krypto walut, nowe zasady...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Zmiany w rozliczaniu...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podwyższeniu ulegnie kwota limitu wartości samochodu osobowego do 150.000,00 zł, obecnie limit ten wynosi 20.000,00 EUR dla samochodów innych niż...

Czytaj więcej