Wybierz kategorię
Prawo Pracy > Inne

Cudzoziemiec jaki...

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji...

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy

PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób , które spełniają łącznie następujące warunki: są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Pracodawca w szczególnych...

Od momentu wprowadzenia do Kodeksu Pracy możliwości skorzystania z urlopu na żądanie...

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy

Do urlopu na żądanie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy o urlopach wypoczynkowych. Trzeba jednak pamiętać, że urlop na żądanie daje...

Czytaj więcej