Wybierz kategorię
Prawo Pracy > Urlopy

Nowe regulacje dotyczące...

Na mocy art. 188 kp., pracownikowi posiadającemu dzieci w wieku do lat 14...

Dodano 28.01.2016 w Baza Wiedzy

Nowelizacja art. 188 kp stanowi, że od 2016 roku pracownikowi przysługują 2 dni lub 16 godzin opieki nad dzieckiem. Wybór formy wykorzystania określa...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany z wypowiedzeniach...

Nowelizacja Kodeksu Pracy z 25.06.2015 r., która wejdzie w życie po upływie 6...

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy

Obecnie umowę na czas określony wolno rozwiązać za 2-tygodniowym wypowiedzeniem, jeśli opiewa na dłużej niż 6 miesięcy i przewiduje taką możliwość....

Czytaj więcej