Wybierz kategorię
Prawo Pracy > Czas pracy

Jakie uprawnienia mają...

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o...

Dodano 06.09.2016 w Baza Wiedzy

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 1886...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Urlopy

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego?

Zgodnie z regulacją...

Dodano 06.09.2016 w Baza Wiedzy

20 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony mniej niż 10 lat 26 dni- jeżeli pracownik jest zatrudniony conajmniej10 lat Do okresu zatrudnienia, od...

Czytaj więcej