Wybierz kategorię
Prawo Pracy > Umowy o pracę

Zmiany w zawieraniu umów...

Od 22 lutego 2016 roku obwiązują nowe przepisy dotyczące zawierania umów o...

Dodano 03.04.2017 w Baza Wiedzy

Jak było przed nowelizacją? Przed 22 lutego 2016 przepisy kodeksu pracy praktycznienie nie regulowały sposobu zawierania umów na okres...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Prawne aspekty...

Jak było przed 1 stycznia 2017 roku?
Przed dniem 1 stycznia...

Dodano 06.02.2017 w Baza Wiedzy

Kodeksowe regulacje pozostawiały stronom wyżej wskazanych umów swobodę w kształtowaniu wiążących je relacji, określając jako elementy przedmiotowo...

Czytaj więcej