Wybierz kategorię

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku?

Warunki zamiany urlopu wypoczynkowego na ekwiwalent pieniężny zostały określone w artykułach 171§ 1 oraz 172 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r oku Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 poz. Dz. U. z 20161r. poz.1666 tj. ze zm.).

Dodano 09.05.2017 w Baza Wiedzy
Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku?

To jest opis obrazka

Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku należy wykonać kolejno następujące kroki:

Krok 1

Ustalenie wysokości tzw. współczynnika ekwiwalentu urlopowego.

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego stanowi średnia ilość dni roboczych w miesiącu w trakcie danego roku kalendarzowego, jego wysokość zmienia się z każdym rokiem kalendarzowym.

Aby obliczyć współczynnik ekwiwalentu urlopowego należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć wszystkie niedziele, soboty, oraz święta przypadające w dni inne niż niedziele. Następnie liczbę pozostałych dni roboczych podzielić na 12 miesięcy.

Czytaj więcej >>

Prawo Pracy > Inne

Praca w handlu w...

Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Dodano 15.02.2018 w Baza Wiedzy

Od 1 marca 2018 r. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych będą mieli zakaz...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Prawne aspekty...

Jak było przed 1 stycznia 2017 roku?
Przed dniem 1 stycznia...

Dodano 06.02.2017 w Baza Wiedzy

Kodeksowe regulacje pozostawiały stronom wyżej wskazanych umów swobodę w kształtowaniu wiążących je relacji, określając jako elementy przedmiotowo...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Podróż zagraniczna

Sprawdzone biura rachunkowe czy biura doradztwa podatkowego nie mają...

Dodano 01.07.2016 w Baza Wiedzy

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Czas podróży...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Delegacja Krajowa

Sprawdzone biura rachunkowe czy biura doradztwa podatkowego nie mają...

Dodano 01.07.2016 w Baza Wiedzy

Podróż służbowa (delegacja) , to wykonywanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce...

Czytaj więcej