Wybierz kategorię

Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku?

Warunki zamiany urlopu wypoczynkowego na ekwiwalent pieniężny zostały określone w artykułach 171§ 1 oraz 172 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r oku Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 poz. Dz. U. z 20161r. poz.1666 tj. ze zm.).

Dodano 09.05.2017 w Baza Wiedzy
Jak obliczyć ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku?

To jest opis obrazka

Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku należy wykonać kolejno następujące kroki:

Krok 1

Ustalenie wysokości tzw. współczynnika ekwiwalentu urlopowego.

Współczynnik ekwiwalentu urlopowego stanowi średnia ilość dni roboczych w miesiącu w trakcie danego roku kalendarzowego, jego wysokość zmienia się z każdym rokiem kalendarzowym.

Aby obliczyć współczynnik ekwiwalentu urlopowego należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć wszystkie niedziele, soboty, oraz święta przypadające w dni inne niż niedziele. Następnie liczbę pozostałych dni roboczych podzielić na 12 miesięcy.

Czytaj więcej >>

Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Praca w handlu w...

Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Dodano 15.02.2018 w Baza Wiedzy

Od 1 marca 2018 r. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych będą mieli zakaz...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Prawne aspekty...

Jak było przed 1 stycznia 2017 roku?
Przed dniem 1 stycznia...

Dodano 06.02.2017 w Baza Wiedzy

Kodeksowe regulacje pozostawiały stronom wyżej wskazanych umów swobodę w kształtowaniu wiążących je relacji, określając jako elementy przedmiotowo...

Czytaj więcej