Wybierz kategorię

Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadza m.in. zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 25 ust.7 pkt 2 przedsiębiorca ma obowiązek złożenia wraz wnioskiem o wpis do CEIDG oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia na podstawie art. 233 § 6 Kodeksu karnego”.

Dodano 09.01.2017 w Baza Wiedzy
Zmiana ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca jest więc zobowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej już w momencie składania wniosku o wpis/aktualizację.

Czytaj więcej>>

Firma > Zakładanie firmy

Karuzela VAT

Jak wylać dziecko razem z kąpielą?
To nie trudne.

Dodano 21.06.2017 w Baza Wiedzy

Powiedzenie to, jak Państwo wiedzą, wzięło się z dawnych czasów, kiedy to ludzie rzadko się kąpali. I to wszyscy w tej samej wannie zgodnie z...

Czytaj więcej
Firma > Zakładanie firmy

Jak uzyskać bezzwrotne...

Pracować dla „kogoś”, czy przejść na swoje?

Dodano 19.09.2016 w Baza Wiedzy

  Z tym dylematem boryka się wiele osób, niejednokrotnie łatwiej jest podjąć decyzję o pozostaniu pomimo niezadowolenia z pracy, niż zdać się...

Czytaj więcej
Firma > Zakładanie firmy

Zmiana ustawy o swobodzie...

Z dniem 19 maja 2016r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności...

Dodano 04.05.2016 w Baza Wiedzy

Celem zmian jest wprowadzenie nowych rozwiązań prawnych umożliwiających sprawniejszą i skuteczniejszą obsługę przedsiębiorców przez CEiDG,...

Czytaj więcej
Firma > Zakładanie firmy

Załóż firmę razem z nami!

Każdy przedsiębiorca przed założeniem działalności gospodarczej zastanawia się w...

Dodano 01.03.2015 w Baza Wiedzy

Każdy przedsiębiorca przed założeniem działalności gospodarczej zastanawia się w jakiej formule najkorzystniej będzie mógł prowadzić swój...

Czytaj więcej