Wybierz kategorię

W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014”

W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014” zamieszczonego w kwietniowym wydaniu biuletynu podajemy definicję jednostek mikro w oparciu o art.3, ust.1a nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 5 września 2014r.:

Dodano 12.02.2015 w Baza Wiedzy
W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014”

W uzupełnieniu artykułu: „Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już od 2014” zamieszczonego w kwietniowym wydaniu biuletynu podajemy definicję jednostek mikro w oparciu o art.3, ust.1a nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 5 września 2014r.:

Jednostkami mikro w rozumieniu ustawy są:
1)  spółki handlowe, inne osoby prawne, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej i inne podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych– z wyłączeniem jednostek sektora bankowego i finansów publicznych – jeżeli jednostki te w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność, nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:
a)   1 500 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
b)   3 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
c)   10 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty,

Agnieszka Majewska
Kancelaria Podatkowa
Skłodowscy Sp. z o.o.

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej