Wybierz kategorię

Ustalenie kosztów przy najmie sezonowym

Wakacje to okres sezonowego najmu nieruchomości takich jak domki wypoczynkowe, apartamenty i lokale rozrywkowe lub gastronomiczne w miejscowościach wypoczynkowych. Część z nich wynajmowana jest w ramach tzw. prywatnego najmu co budzi liczne kontrowersje organów skarbowych. Inną formą opodatkowania przychodów z tego tytułu są zasady ogólne (według skali podatkowej), przy ustalaniu podstawy opodatkowania wynajmujący może uwzględnić koszty ponoszone w związku z wynajmem.

Dodano 07.09.2016 w Baza Wiedzy
Ustalenie kosztów przy najmie sezonowym

Jeśli nieruchomość przeznaczona do najmu została przez wynajmującego nabyta, wydatki z tym związane można rozliczyć w postaci amortyzacji. Środki trwałe wykorzystywane sezonowo również sezonowo podlegają amortyzacji. Zgodnie z art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych sezonowo dokonuje się w okresie ich wykorzystywania. Natomiast podatnik sam może zadecydować o jednym z dwóch sposobów wyliczenia odpisów amortyzacyjnych:

- przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie – skutkuje to zminimalizowaniem obciążeń podatkowych poprzez obniżenie podstawy opodatkowania,;

- przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku

Poza samym lokalem, który stanowi przedmiot najmu sezonowego, właściciel może ponosić wydatki związane z wyposażeniem lokalu w sprzęt AGD, RTV, meble, lub sprzęty plażowe i ogrodowe. W zależności od przewidywanego okresu użytkowania oraz wartości wyposażenia wydatki mogą być różnie ujmowane w kosztach najmu sezonowego. W przypadku nabycia składników majątku, których przewidywany okres użytkowania będzie dłuższy niż jeden rok, stanowią one co do zasady środki trwałe, a wydatki związanie z ich nabyciem powinny zostać zaliczone do kosztów podatkowych na podstawie odpisów amortyzacyjnych. Jeżeli wartość początkowa wyposażenia nie przekracza 3.500 zł, zgodnie z art. 22f ust. 3 ustawy o pdof podatnik ma prawo zamortyzować taki składnik majątku jednorazowo w miesiącu oddania go do używania, albo w miesiącu następnym.

Czytaj więcej >>

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej