Wybierz kategorię

Udogodnienia dla podatników w regulowaniu zobowiązań podatkowych

1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadza udogodnienia dla podatników w regulowaniu zobowiązań podatkowych.
Podatki w imieniu podatnika będą mogli odprowadzać jego najbliżsi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Bez znaczenia będzie kwota zobowiązania podatkowego.

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Udogodnienia dla podatników w regulowaniu zobowiązań podatkowych

Dodatkowo do 1 tys., złotych podatek będzie mógł uiścić obcy podmiot, jeśli treść wpłaty będzie bez zastrzeżeń.

Dotychczas zapłata podatku przez osoby trzecie nie powodowała wygaśnięcia zobowiązania.

Bez względu na to kto realizuje płatność podatku, zasady wpłat nie ulegają zmianie, np. termin płatności podatku, odsetki od zapłaty po terminie.

Od nowego roku rozszerzone zostaną formy zapłat podatków. Obecnie płatności realizowane
są przelewem i gotówką. Nowością będzie możliwość płacenia zobowiązań kartą płatniczą oraz za pośrednictwem instytucji pieniądza elektronicznego. Kosztami zapłaty kartą obciążony będzie podatnik.

W początkowym okresie zalecamy upewnić się, czy nasz urząd skarbowy został już wyposażony w urządzenie do autoryzacji transakcji płatniczych.

Podatki będziemy mogli także płacić korzystając z usług płatniczych instytucji pieniądza elektronicznego w formie przelewu, gotówką lub innym dostępnym instrumentem finansowym.

Z początkiem roku 2016 zmieni się termin zapłaty podatku za pośrednictwem instytucji świadczącej usługi płatnicze nie mającej siedziby lub oddziału w Polsce.

Dotychczas terminem zapłaty podatku był dzień obciążenia rachunku w takiej instytucji, jeśli przelew wpłynie na konto urzędu skarbowego do końca następnego dnia roboczego lub może być o jeden dzień dłuższy, o ile płatność zlecono w formie papierowej.

Po 1 stycznia, terminem zapłaty podatku będzie dzień złożenia zlecenia przez podatnika.

Termin płatności podatku pozostaje bez zmian.

 

Agnieszka Kotecka
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 21.12.2015r.

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej