Wybierz kategorię

Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym

W postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym pojęcie termin oznacza konkretną datę lub okres na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego czynność prawna jest bezskuteczna (np. wniesienie odwołania, zażalenia złożenie wyjaśnień) lub wygasa np. umowa wynajmu mieszkania wygasa z upływem ostatniego dnia na, który została zawarta.

Dodano 06.02.2017 w Baza Wiedzy
Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym

Zasady dotyczące obliczania terminów mają charakter uniwersalny, zostały uregulowane w:

  • artykule 12 Ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa( Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm.).
  • artykułach 110- 115 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r.poz 380 tj ze zm.),
  • artykule 57 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.poz 23 tj. ze zm.)

Czytaj więcej>>

Firma > Inne

Z pamiętnika księgowego...

Panu Marcin nie bardzo wiedział o co chodzi z terminami płacenia podatków. Do...

Dodano 13.11.2017 w Baza Wiedzy

Marcin -  Witam Panie Eryku, to kiedy będziemy płacić te podatki? Eryk -  Witam, żeby wszyscy klienci tak dbali o doradztwo. Już śpieszę z...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Zmiany w ustawie o...

W dniu 1 września 2017 r. weszła w życie...

Dodano 06.10.2017 w Baza Wiedzy

Celem wprowadzonych zmian jest między innymi umożliwienie stopniowego przekształcania użytkowania wieczystego nieruchomości we własność oraz ...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Z pamiętnika księgowego -...

Pan Marcin przyszedł do Eryka z nowo poślubioną żoną. Czyżby żona miała teraz...

Dodano 06.10.2017 w Baza Wiedzy

Czasem tak się zdarza, doradcy są przyzwyczajeni. Okazało się że to coś zupełnie innego… Marcin -  Witam Panie Eryku, Pan pozwoli, to moja...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Nowa amortyzacja jednorazowa

Już od 12 sierpnia br. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą mogą dokonywać...

Dodano 11.09.2017 w Baza Wiedzy

Kwota 100 000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłat na poczet nabycia środka trwałego zaliczonych do kosztów uzyskania...

Czytaj więcej