Wybierz kategorię

Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym

W postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym pojęcie termin oznacza konkretną datę lub okres na dokonanie czynności prawnej, po upływie którego czynność prawna jest bezskuteczna (np. wniesienie odwołania, zażalenia złożenie wyjaśnień) lub wygasa np. umowa wynajmu mieszkania wygasa z upływem ostatniego dnia na, który została zawarta.

Dodano 06.02.2017 w Baza Wiedzy
Sposoby obliczania terminów w postępowaniu administracyjnym, prawie cywilnym oraz prawie podatkowym

Zasady dotyczące obliczania terminów mają charakter uniwersalny, zostały uregulowane w:

  • artykule 12 Ustawy z dnia z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa( Dz.U. z 2015r. poz. 613 ze zm.).
  • artykułach 110- 115 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r.poz 380 tj ze zm.),
  • artykule 57 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r.poz 23 tj. ze zm.)

Czytaj więcej>>

Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Metodyka w zakresie oceny...

25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie:...

Dodano 18.06.2018 w Baza Wiedzy

Jest to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców . Dokument...

Czytaj więcej