Wybierz kategorię

Rewolucyjne zmiany w sposobie zawierania umów

Dnia 8 września 2016 roku weszły w życie przepisy nowelizujące procedurę cywilną oraz kodeks cywilny.

Dodano 12.09.2016 w Baza Wiedzy
Rewolucyjne zmiany w sposobie zawierania umów

Istotna zmiana opiera się na wprowadzeniu nowej formy dokumentowej czynności prawnych. Właściwością formy dokumentowej jest łatwość jej zachowania, co wpłynie na unowocześnienie dokonywania czynności prawnych, zachowując równocześnie funkcję dowodową dokumentów właściwie do przepisów k.p.c.

Obowiązujące jak dotąd przepisy zawierały normy regulujące oświadczenia woli składane w postaci elektronicznej, aczkolwiek nowelizacja widocznie wyodrębnia formę elektroniczną, co rozwiązuje wątpliwości na temat relacji między formą pisemną a formą elektroniczną. Oświadczenia woli złożone w formie elektronicznej będą równoważne mocą z tymi, które zostały złożone w formie pisemnej, ta równoważność będzie jednak mogła być wyłączona albo przez strony czynności prawnej albo przez ustawodawcę, w przepisie szczególnym.

CZYTAJ WIĘCEJ>>

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej