Wybierz kategorię

Podatek u źródła przy zakupie biletów lotniczych

Podatnicy często nabywając bilety od zagranicznych linii lotniczych nie są świadomi, że powinni zapłacić 10% podatek u źródła. Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy o CIT art. 24 ust. 1 pkt. 4. Ustawa o CIT obciąża przychody uzyskane przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 10% podatkiem dochodowym.

Dodano 03.10.2016 w Baza Wiedzy
Podatek u źródła przy zakupie biletów lotniczych

Problem dotyczy przedsiębiorców, osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które kupują bilety u zagranicznych przewoźników lotniczych, w tym także przez Internet. Polski nabywca ma możliwość zastosowania stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo braku zapłaty podatku, gdyby zagraniczna linia lotnicza przesłała mu certyfikat rezydencji.

Czytaj więcej>>

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej