Wybierz kategorię

Planowane zmiany limitu zwolnienia podmiotowego

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że jest planowane podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200 000 zł oraz wprowadzenie rozliczenia ryczałtowego dla podatników VAT od 2017 roku.

Dodano 01.07.2016 w Baza Wiedzy
Planowane zmiany limitu zwolnienia podmiotowego

Jak wynika z art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Aby Polska mogła korzystać z w/w zwolnienia musiała wystąpić z wnioskiem do Rady Komisji Unii Europejskiej o upoważnienie dotyczące dalszego przedłużenia (do końca 2018 r.) środka stanowiącego odstępstwo od art. 287 pkt 14 dyrektywy 2006/112/WE w celu dalszego stosowania zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do podatników, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30 000 euro w walucie krajowej, zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu przystąpienia do Unii Europejskiej.

 

Czytaj więcej >>

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej