Wybierz kategorię

Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

Opłaty za korzystanie ze środowiska należą do grupy środków finansowo prawnych, służących w Polsce ochronie środowiska.

Dodano 26.02.2016 w Baza Wiedzy
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska

W pojęciu owego „korzystania ze środowiska” mieści się między innymi jego wykorzystywanie poprzez wprowadzanie do niego substancji lub energii oraz korzystanie z wód.
Z końcem marca 2016 upływa nie tylko termin wniesienia należnych opłat z tytułu korzystania ze środowiska, ale również złożenia marszałkowi województwa stosownego wykazu zawierającego informację o zakresie korzystania ze środowiska w 2015 roku oraz wysokości wynikających z tego opłat.
Wyjątkiem są podmioty ponoszące opłatę za odprowadzane ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb innych niż łososiowate lub innych organizmów wodnych – one wnoszą opłatę w terminie 2 miesięcy po zakończeniu okresu od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku, czyli do końca czerwca.

 

Czytaj więcej>>

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej