Wybierz kategorię

Od przyszłego roku VAT i PIT w jednym urzędzie

5 października 2015 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy – Ordynacja podatkowa, która zmienia właściwość urzędów skarbowych w zakresie podatku od towarów i usług.

Obecnie zasadą jest, że w przypadku osób fizycznych właściwy organ podatkowy dla podatników VAT to naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Od przyszłego roku VAT i PIT w jednym urzędzie

W związku z tym dochodziło do sytuacji, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza w innym miejscu niż miejsce zamieszkania miała obowiązek rozliczać się w dwóch różnych urzędach skarbowych – odrębnie z tytułu podatku od towarów i usług oraz odrębnie z tytułu podatku PIT.

Jak przewiduje art. 10 ustawy z dnia 10 września 2015 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649) urząd skarbowy właściwy dla celów VAT będzie od przyszłego roku ustalany na ogólnych zasadach, czyli według miejsca zamieszkania lub adresu siedziby.

Celem tego rozwiązania jest ujednolicenie zasad ustalania przynależności terytorialnej urzędu skarbowego bez względu na rodzaj daniny.

 

Jacek Czarnecki, Kierownik Zespołu Księgowego
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy                                      
Marki, dnia 20.11.2015 r.

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej