Wybierz kategorię

Od 1 lipca br zmiany w delegowaniu pracowników firm transportowych do Francji.

Zgodnie z dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, od 1 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w delegowaniu pracowników firm transportowych do Francji. Nowe przepisy stosuje się do transportu i kabotażu osób i towarów na i z terytorium Francji, ale nie dotyczą one tranzytu.

Dodano 01.08.2016 w Baza Wiedzy
Od 1 lipca br zmiany w delegowaniu pracowników firm transportowych do Francji.

Przedsiębiorstwo transportowe, dla każdego delegowanego pracownika, musi wystawić zaświadczenie o delegacji w dwóch egzemplarzach, w języku francuskim, przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania..
Okres ważności zaświadczenia określa pracodawca, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy od daty wystawienia. Może ono dotyczyć wielu operacji delegowania w tym okresie.
Jeden egzemplarz zaświadczenia otrzymuje pracownik, aby przechowywał je w pojeździe, którym wykonywana jest usługa, a drugi przedstawiciel lub zleceniodawca.

 

Czytaj więcej >>

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej