Wybierz kategorię

Koszty uzyskania przychodów a prace sezonowe

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za koszty uzyskania przychodów

Dodano 28.01.2016 w Baza Wiedzy

można uznać wszelkie koszty zmierzające do osiągnięcia bądź zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. W przypadku działalności polegającej na odśnieżaniu, do takich kosztów można niewątpliwe zaliczyć nabycie narzędzi niezbędnych do tego celu, jak również paliwa i materiałów eksploatacyjnych (wydatek niezbędny do osiągnięcia przychodów oraz koszty ich magazynowania, konserwacji, napraw - wydatki zmierzające do zabezpieczenia źródła przychodów). Specyficznym zasadom będzie natomiast podlegać koszt amortyzacji urządzeń, które spełniać będą definicję środka trwałego, zawartą w art. 22a ustawy, a co za tym idzie, wydatki na nie będą mogły być uznane za koszty uzyskania w momencie ich nabycia.
Czytaj więcej>>

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej