Wybierz kategorię

Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 roku?

Obecnie są dwie stawki,…

Od początku nowego roku zmienia się zasady naliczania odsetek podatkowych. Dla przypomnienia: obecnie stawka odsetek podatkowych odpowiada sumie 200% stopy kredytu lombardowego (ogłaszanej przez NBP) oraz 2%, ale nie mniej niż 8% (czyli aktualnie 8%). Podatnik może również zastosować również preferencyjną stawkę odsetek wynosząca 75% stawki podstawowej. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy w wyniku autokorekty deklaracji uregulują zaległość podatkową w ciągu 7 dni.

Dodano 30.11.2015 w Baza Wiedzy
Jak będą naliczane odsetki podatkowe od 1 stycznia 2016 roku?

 

…a będą trzy.

Po zmianie, obniżona stawka odsetek podatkowych wyniesie 50% stawki podstawowej. Ustawodawca określił jednak maksymalny czas, kiedy podatnik będzie mógł skorzystać z tej ulgi. Preferencyjna stawka będzie miała zastosowania tylko do wpłaty zaległości podatkowych, ujawnionych w wyniku korekty deklaracji dokonanej w ciągu 6 miesięcy od daty upływu terminu złożenia pierwotnej deklaracji. Cały dług, podobnie jak obecnie, trzeba będzie zapłacić do 7 dnia od autokorekty.

Oprócz stawki podstawowej oraz obniżonej, nowelizacja wprowadzi trzecią,  karną stawkę odsetek podatkowych. Będzie ona wynosić 150% stawki podstawowej i znajdzie zastosowanie do zaległości w podatku od towarów i usług oraz akcyzie,  ujawnionych w trakcie kontroli podatkowych oraz w decyzjach podatkowych.

Karne odsetki podatkowe będą wyłączone w przypadku niewielkich  uszczupleń (do 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 9.250 zł od nowego roku), które w większość wynikają z ewidentnych pomyłek lub nieumyślnych uchybień lub błędów rachunkowych. Wyłączenie te nie będzie jednak stosowane, jeżeli w trakcie kontroli stwierdzono niezłożenie wymaganej deklaracji oraz niezapłacenie wymaganego podatku.

Nowe zasady znajdą zastosowanie od zobowiązań podatkowych powstałych od 1 stycznia 2016 roku. Przewidziano jeden wyjątek: 50% stawkę podatkową będzie można zastosować do zobowiązań podatkowych powstałych do 31 grudnia 2015 roku, pod warunkiem złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji do 30 czerwca 2016 roku oraz spłacenia całego długu w ciągu 7 dni od daty autokorekty.

 

Jacek Czarnecki, Kierownik Zespołu Księgowego
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy                                                  
Marki, dnia 20.11.2015 r.

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej