Wybierz kategorię

Instrukcja zakładania konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Czym jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej?

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (w skrócie ePUAP) to system informatyczny za pomocą, którego mogą państwo załatwić wiele spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

Dodano 03.04.2017 w Baza Wiedzy
Instrukcja zakładania konta na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej

Jakie sprawy urzędowe można załatwić korzystając z ePUAP?

Korzystając z usług dostępnych na  ePUAPU można na przykład:

  • Złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego lub zgłosić utratę dowodu
  • Zarejestrować narodziny dziecka oraz zgłośnić wnioski o świadczenia związane z narodzinami dziecka(np. wniosek 500+ wniosek o wydanie kary dużej rodziny)
  • Złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy, zgłosić jego utratę, uzyskać zaświadczenie o posiadaniu prawa jazdy zgłosić, uratę dowodu rejestracyjnego, zawiadomić urząd o zbyci pojazdu, wyrejestrować pojazd,
  • Zgłosić skargę dotycząca egzaminu państwowego na prawo jazdy oraz przełożyć termin egzaminu, złożyć wniosek o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych
  • Złożyć wniosek oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, uzyskać wpis do odpowiedniego rejestru przedsiębiorców, złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych czy o dofinansowanie ze środków UE na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej,

Czytaj więcej>>

Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Metodyka w zakresie oceny...

25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie:...

Dodano 18.06.2018 w Baza Wiedzy

Jest to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców . Dokument...

Czytaj więcej