BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Podatki   >   Inne   >   Rodzaje podatków
Rodzaje podatków
Podatnicy jednym głosem mówią, że zrozumienie systemu podatkowego nie jest łatwe. Naszymi publikacjami chcemy przybliżyć przepisy prawa podatkowego i ułatwić ich poznanie. W tym artykule przedstawiamy podział podatków. Klasyfikacja podatków jest bowiem konieczna ze względu na ich różnorodność.
 
Bezpośrednie i pośrednie
Podstawą podziału podatków na bezpośrednie i pośrednie jest stosunek przedmiotu opodatkowania do źródła podatku.
 
Podatkiem bezpośrednim obłożone są dochody oraz majątek podatnika. Podatek ten jest nieprzerzucalny lub trudno przerzucalny i spełnia zasadę zdolności płatniczej podatnika. Takim podatkiem jest np.: podatek przychodowy, dochodowy, majątkowy.
 
Podatki pośrednie stanowią składnik cen towarów i usług, ich ciężar ponoszą konsumenci w chwili dokonywania zakupów. Nie uwzględniają zdolności płatniczej podatnika i są przerzucalne. Takim podatkiem jest np. VAT, akcyza.
 
Podmiot podatku
Podmiot podatku to nie tylko ten, kto jest obowiązany do uiszczenia daniny, ale też ten, kto podatek ustanawia i pobiera na swoją rzecz. Przyjmując za kryterium drugą grupę podmiotów, można wyróżnić podatki centralne, lokalne i wspólne.
 
Podatki centralne to dochód budżetu państwa, na który składają się:
 • podatek od towarów i usług,
 • podatek akcyzowy,
 • podatek od gier,
 • ryczałt.
Podatki lokalne składają się na dochód budżetów samorządów terytorialnych. Zaliczają się do nich:
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od środków transportowych,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych.
Na podatki wspólne składają się te, które po części zasilają kasę Skarbu Państwa, a po części samorządy terytorialne. Są to podatek od osób fizycznych (85 proc. dla budżetu państwa) oraz podatek od osób prawnych (95 dla budżetu państwa).
 
Przedmiot podatku
W klasyfikacji, w której za kryterium bierze się przedmiot podatku, można wyróżnić podatki:
 • przychodowe,
 • dochodowe,
 • obrotowe,
 • majątkowe.
Pierwsza grupa, podatki przychodowe, nakładana jest na wszystkie otrzymane przez podatnika środki. Przedmiotem podatku jest bowiem przychód. Opodatkowaniu tym podatkiem podlega zatem wpływ brutto łącznie z kosztami jego uzyskania.
 
Podatek dochodowy natomiast płacony jest od przychodu po potrąceniu kosztów jego uzyskania – czyli podstawą opodatkowania jest dochód. Płacą go wszystkie osoby i podmioty osiągające dochody. Przepisy podatkowe w naszym kraju wyróżniają dwa rodzaje tego podatku:
 • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
 • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT).
Podatki obrotowe liczone są na podstawie wielkości sprzedaży, czyli obrotu. Wyróżnia się trzy rodzaje tego podatku:
 • ogólny podatek obrotowy, np. VAT – to podatek od towarów i usług, który jest wliczony w ich cenę przez sprzedawcę i obciąża nabywcę. Przedmiotem podatku jest wartość towaru lub usługi. Podatek jest naliczany procentowo według obowiązujących stawek;
 • obciążający określone dobra, np. akcyza;
 • od przenoszenia wartości majątkowych, np. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC).
Podstawę podatku majątkowego stanowi majątek podatnika, czyli np. nieruchomości, grunty i budynki oraz budowle, biżuteria, dzieła sztuki. Obłożony nim może być cały majątek lub niektóre jego składniki. Podatek płacony jest od posiadanego majątku oraz od przyrostu majątku. W związku z tym można wyróżnić znane wszystkim:
 • podatek od nieruchomości,
 • podatek od spadków i darowizn,
 • podatek od środków transportowych,
 • inne.
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia