BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Podatki   >   Inne   >   Rozliczanie podatków, najem
Rozliczanie podatków, najem
Podatek od najmu może być rozliczany na trzy sposoby: według skali podatkowej (podstawowa forma opodatkowania) lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zaś dla osób prowadzących działalność gospodarczą – jako podatek liniowy.
 
Wybór sposobu rozliczenia przysługuje wszystkim podatnikom i jest stosowany do wszystkich umów zawieranych w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik wybiera inną formę rozliczenia niż rok wcześniej, musi zawiadomić o tym urząd skarbowy. Zmiany można dokonać tylko na początku roku podatkowego. Decydując się na taką samą formę jak w roku poprzednim, nie trzeba zawiadamiać o tym urzędu skarbowego.
 
Przyjętej formy rozliczenia nie można zmienić w ciągu roku podatkowego. Osoby rozpoczynające najmowanie lokalu, obiektu itp. w trakcie roku, muszą wybrać sposób opodatkowania do dnia poprzedzającego rozpoczęcie umowy najmu. Brak pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu w tym terminie spowoduje konieczność rozliczania podatku według skali podatkowej.
 
Umowy najmu nie trzeba dołączać do zeznania rocznego. Rozliczając podatek od najmu, można skorzystać z ulg podatkowych i przekazać 1 proc. na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 
Ryczałt
Ryczałt płaci się od przychodu – uzyskanych w roku kalendarzowym pieniędzy i wartości pieniężnych oraz świadczeń w naturze. Do obliczenia ryczałtu od najmu nie jest potrzebna ewidencja przychodów, jeśli ich wysokość jest określona w umowie najmu (jeśli nie – ewidencja jest konieczna). Zeznanie podatkowe składa się na formularzu PIT-28, nie wymaga to żadnych innych deklaracji. Podatnik, który wybrał ryczałt, nie może skorzystać z odpisów amortyzacyjnych i kosztów uzyskania przychodu. Może natomiast rozliczać się wspólnie z małżonkiem i skorzystać z ulg (oprócz ulgi na dzieci).
 
Rozliczenie według skali
Podatek według skali podatkowej płaci się od dochodu – przychodu pomniejszonego o wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu z najmu. Od 2009 roku obowiązują stawki 18- i 32-procentowa.. Podatek rozliczany jest w PIT-36. Gdy dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (w 2010 roku było to 3091 zł), to już w ciągu roku należy samodzielnie, bez wezwania wpłacać zaliczki na podatek dochodowy. Pierwszą i kolejne trzeba uiścić do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym uzyskaliśmy dochód z najmu. Zaliczki za kolejne miesiące są wyliczane na podstawie różnicy między podatkiem od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. Jedynie zaliczkę za grudzień uiszcza się razem z listopadową i jest to ta sama kwota.
 
Podatek liniowy
Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą 19-procentową stawkę podatku od dochodu z najmu. Usługa najmu musi być wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i prowadzona w jej ramach (w przypadku osób fizycznych) lub KRS (w przypadku spółek osobowych). Większość ulg i odliczeń nie jest dostępna. Dochód można pomniejszać o koszty uzyskania przychodu. Wybór tego sposobu opodatkowania należy zgłosić do urzędu skarbowego na tych samych zasadach co ryczałt. Najem lokalu użytkowego obciążony jest VAT-em. Jeśli przychód będzie równy kosztom jego uzyskania, przedsiębiorca nie będzie musiał zapłacić podatku liniowego.
 
Wybór formy opodatkowania
Na tę decyzję powinny mieć wpływ wysokość dochodów z najmu i ilość wynajmowanych mieszkań, koszty związane z najmem, dochody z innych źródeł. Przy niskich kosztach najmu i dochodach z niego najbardziej korzystny jest ryczałt. Przy dużych nakładach finansowych na lokal opodatkowanie według skali podatkowej umożliwia odliczenie ich od przychodu. Ten sposób opodatkowania jest natomiast mało korzystny przy wysokich dochodach z innych źródeł. Podatek liniowy płacą osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 
Małżeństwo
Małżonkowie muszą ustalić, jak będą rozliczać podatek od najmu – wspólnie czy osobno. Muszą w urzędzie skarbowym złożyć pisemne oświadczenie do 20 dnia miesiąca następującego po tym, w którym otrzymają pierwszy przychód z najmu, jeśli zdecydują się opłacać podatek według skali, lub do 20 stycznia, jeżeli wybiorą ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli najem rozpoczyna się w trakcie roku, oświadczenie trzeba złożyć najpóźniej w terminie pierwszej wpłaty ryczałtu. Jest ono ważne tylko w jednym roku podatkowym. Brak oświadczenia oznacza, że w danym roku małżonkowie rozliczają się oddzielnie. Wówczas dochody z najmu dzieli się po połowie, a każde może wybrać inną formę rozliczania podatku. Najem lokalu niestanowiącego wspólnoty majątkowej każdy rozlicza oddzielnie.
 
Stan na dzień: 15 kwietnia 2010 roku
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia