BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Podatki   >   Podatek od spadków i darowizn   >   Kto nie płaci podatku od spadków i darowizn?
Kto nie płaci podatku od spadków i darowizn?

Otrzymanie zarówno spadku, jak i darowizny powoduje powstanie obowiązku podatkowego u osoby, która nabyła rzeczy i prawa majątkowe. Jednak nie w każdym przypadku fiskus wymaga uiszczenia daniny. Osoby, które stanowią najbliższą rodzinę spadkodawcy bądź darczyńcy, są zwolnione z obowiązku zapłaty podatku, pod warunkiem, że spełnią określone warunki.

Przez najbliższą rodzinę rozumie się małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma, macochę.

Spadek

Podatek od spadku nie jest naliczany od spadkobierców z najbliższej rodziny zmarłego, jeśli spadkobierca zgłosi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego – tak stanowi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Termin 6 miesięcy jest liczony od dnia otwarcia spadku bądź uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem.

Spadkobierca musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego druk SD-Z2 „Zgłoszenie o nabyciu rzeczy i praw majątkowych”. Brak tego zgłoszenia w ciągu 6 miesięcy od otrzymania spadku skutkuje powstaniem obowiązku zapłacenia daniny.

Zasada ta została wprowadzona z początkiem 2009 roku, wcześniej bowiem obowiązywał miesięczny termin od dnia otwarcia spadku bądź uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przed notariuszem na zgłoszenie fiskusowi otrzymania spadku lub darowizny.

Zwolnienie od opodatkowania nie będzie przysługiwało także wówczas, gdy spadkobierca za wcześnie powiadomi fiskusa. Zgłoszenia można dokonać po uprawomocnieniu się wyroku sądu stwierdzającym spadek, nie wcześniej. Dokonanie zgłoszenia przed tym terminem, podobnie jak po upływie 6 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku, jest nieskuteczne i nie zwalnia od opodatkowania – wynika z wyroku WSA w Łodzi z 11 marca 2010 roku (I SA/Łd 1022/09).

Darowizna

Podatku od darowizny nie muszą uiszczać osoby obdarowane przez najbliższą rodzinę. Muszą jednak spełnić przy tym kilka warunków.

Po pierwsze, obowiązuje je 6-miesięczny termin zgłoszenia darowizny do fiskusa na druku SD-Z2. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania darowizny i od tego momentu liczony jest 6-miesięczny termin.

Po drugie, do skorzystania ze zwolnienia od podatku niezbędny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekaz pocztowy, jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze.

Nie ma obowiązku informowania fiskusa o otrzymaniu darowizny, gdy jest ona potwierdzona aktem notarialnym. Wówczas to notariusz jako płatnik podatku dopełnia niezbędnych formalności. Formę aktu notarialnego zawsze przybiera darowizna nieruchomości, która nie jest ważna, jeśli została dokonana w innej formie.

Ponadto konieczność zgłoszenia darowizny do urzędu skarbowego nie powstaje, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w ciągu 5 lat poprzedzających rok ostatniego nabycia nie przekracza 9637 zł, a osoba obdarowana należy do tzw. I grupy podatkowej.

Grupę tę tworzą: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, a więc najbliższa rodzina, o której mowa była na początku artykułu, oraz zięć i synowa.

Ustawodawca wskazał jeszcze II i III grupę podatkową, które są zwolnione z uiszczania daniny, jeśli wartość darowizny nie przekracza pewnej kwoty. Tzw. II grupa podatkowa: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych, są zwolnieni z podatku, gdy wartość darowizny nie przekracza 7276 zł. Kwota wolna od podatku dla III grupy podatkowej, którą stanowią inne osoby, to 4902 zł.

Ważne!

Trzeba pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje u małżonków mających rozdzielność majątkową. Małżonek obdarowany przez współmałżonka, z którym nie łączy go wspólnota majątkowa, musi w ustawowym terminie powiadomić urząd skarbowy o otrzymanej darowiźnie, co potwierdziła interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 czerwca tego roku (nr IPPB2/436-92/10-5/AF). Jeśli tego nie zrobi, będzie musiał uiścić podatek od darowizny.

Stan na dzień: 31 sierpnia 2010 roku

Podstawa prawna: Ustawa z 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia