BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Podatki   >   PIT   >   PIT-16A - deklaracja o wysokości składki zdrowotnej
PIT-16A - deklaracja o wysokości składki zdrowotnej
PIT-16A to deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego. Składa się ją raz w roku do końca stycznia.
 
Kto składa PIT-16A?
Obowiązek złożenia deklaracji PIT-16A mają osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej i rozliczające podatek w formie karty podatkowej. W PIT-16A wskazują składkę zdrowotną, która pomniejszała w roku podatkowym wymiar podatku (7,75 proc. podstawy wymiaru składki), a nie całą opłacaną składkę (9 proc. podstawy wymiaru składki).
Podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca składki za siebie oraz osoby współpracujące.
 
Wysokość składki
Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota zadeklarowana nie niższa niż 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale poprzedniego roku podatkowego. W 2010 roku wynagrodzenie to wynosiło 3605,74 zł, zatem w 2011 roku składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców to 243,39 zł (9 proc. podstawy wymiaru).
Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest taka sama dla wszystkich przedsiębiorców, bez względu na czas, przez jaki prowadzą firmę.
 
Odliczenie od podatku
W PIT-16A należy wykazać kwotę składki zdrowotnej, o którą pomniejsza się kartę podatkową. Nie można bowiem odliczyć od podatki pełnej wysokości składki – 9 proc. podstawy, a jedynie do 7,75 proc. podstawy wymiaru. Należy przy tym pamiętać, że kwota składek nie może przekraczać wysokości podatku należnego za dany miesiąc. Jeśli podatek jest niższy, wówczas kwota do odliczenia z tytułu składek może być co najwyżej równa wysokości podatku.

Ponadto podatnik musi pamiętać, że PIT-16A dotyczy składek faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym, co ma znaczenie dla składek opłacanych za grudzień danego roku. W deklaracji należy bowiem wykazać składkę zdrowotną opłaconą za grudzień np. 2009 roku w styczniu 2010 roku. W PIT-16A nie należy wykazywać składek, które nie zostały odprowadzone na ubezpieczenie zdrowotne.
 
Złożenie PIT-16A
Deklarację PIT-16A składa się na formularzu dostępnym w urzędzie skarbowym lub na stronach internetowych osobiście we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem poczty. Niezłożenie deklaracji lub złożenie jej po terminie wiąże się z karą grzywny.

Stan na dzień: 31 stycznia 2011 roku
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia