BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Firma   >   Zarządzanie   >   Kiedy należy amortyzować?
Kiedy należy amortyzować?
Środki trwałe
Niezależnie od wybranej metody amortyzacji ­– liniowej lub degresywnej – odpisy amortyzacyjne od środków trwałych można naliczać od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym do ewidencji je wprowadzono.
 
Okres amortyzacji upływa z końcem tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym środek postawiono w stan likwidacji, sprzedano lub stwierdzono jego niedobór.
 
Odpisy amortyzacyjne można naliczać na trzy sposoby: w równych ratach co miesiąc lub co kwartał, albo raz w roku na koniec roku podatkowego.
 
Mali podatnicy i przedsiębiorcy otwierający własną działalność gospodarczą w danym roku podatkowym mogą jednorazowo dokonać odpisów amortyzacyjnych środków trwałych z grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych (oprócz samochodów osobowych). Warunkiem jest wprowadzenie ich do ewidencji. Maksymalna wartość tych odpisów łącznie nie może przekroczyć równowartości w polskich złotych 50 tys. euro. Uwaga! W tym roku jest to wyjątkowo 100 tys. euro.
 
Aby wprowadzić budynek do ewidencji, a co za tym idzie – móc zacząć naliczać odpisy amortyzacyjne od następnego miesiąca, nieruchomość ta musi być w całości zdatna do użytku pod względem technicznym i prawnym i kompletna. Oznacza to, że przy stopniowym oddawaniu do użytku modernizowanego budynku z naliczaniem amortyzacji należy wstrzymać się do zakończenia prac budowlanych w całym lokalu. Nawet jeśli poszczególne części budynku są gotowe i używane wcześniej od innych, to lokal można wprowadzić do ewidencji i amortyzować dopiero po zakończeniu jego modernizacji w całości. Nieruchomość musi być w pełni zdatna do użytku.
 
Wartości niematerialne i prawne
Amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych można dokonywać jedynie metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne należy naliczać systematycznie, planowego rozkładając ich wartość początkową na ustalony okres. Tak jak w przypadku środków trwałych odpisów dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po tym, w którym wartości niematerialne i prawne wprowadzono do ewidencji.
 
Naliczanie należy zaprzestać z chwilą zrównania ich wartości z wartością początkową lub oddania ich do likwidacji, sprzedania albo stwierdzenia ich niedoboru.
 
Mogą być one naliczane także w równych ratach miesięcznie lub kwartalnie, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.
 
Jednorazowo można dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości początkowej (cena zakupu nie wyższa niż 3,5 tys. zł) lub można odnieść je bezpośrednio w koszty.
 
Prawo wyznacza minimalne okresy naliczania odpisów dla wartości niematerialnych i prawnych: 24 miesiące dla licencji (sublicencji) na programy komputerowe i praw autorskich, na wyświetlanie filmów oraz na emisję programów radiowych i telewizyjnych; 36 miesięcy od poniesionych kosztów zakończonych prac rozwojowych; 60 miesięcy od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.
 
Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej wynosi 40 lat.
 
Stan na dzień: 13 maja 2010 roku
 
Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia