BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Firma   >   Kadry i płace   >   Jak zaksięgować wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu?
Jak zaksięgować wynagrodzenie za grudzień wypłacone w styczniu?
 Firmy wypłacające wynagrodzenia za dany miesiąc w przyszłym miesiącu często mają wątpliwości, jak zaksięgować je na przełomie roku. Prawo stanowi, że koszt musi być przyporządkowany do okresu, którego dotyczy. Zatem w ewidencji księgowej wynagrodzenia i składki ZUS obciążające koszty powinny zostać uwzględnione w księgach rachunkowych tego miesiąca, którego dotyczą, bez względu na termin ich zapłaty.
 
Ustawa o rachunkowości mówi wprost, że „w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione”.
 
Wynika z tego bezpośrednio, że wynagrodzenie za grudzień oraz należne składki ZUS powinny być ujęte w księgach grudnia. W księgach rachunkowych bowiem należy ująć wszystkie operacje gospodarcze dotyczące danego roku obrotowego.
 
Jednocześnie należy pamiętać, że dla wynagrodzeń, których wypłata przypada na przełomie roku, należy uwzględnić zmianę stanu prawnego w zakresie np. wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, kwoty wolnej od podatku itp. Obliczenia muszą być zgodne z regulacjami obowiązującymi od stycznia 2011 roku. Musi być możliwe prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 
Niewypłacone w grudniu wynagrodzenia za ten miesiąc należy wykazać w bilansie firmy w pasywach w pozycji B.III.2h „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wynagrodzeń,”, zaliczkę na podatek i składki ZUS w pozycji B.I.3 „Pozostałe rezerwy krótkoterminowe”. Możliwe jest także wykazanie zaliczki na podatek i składek ZUS w pozycji B.III.2g „Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń”, pod warunkiem że nie zniekształci to obrazu majątkowego i finansowego przedsiębiorstwa.
 
Stan na dzień: 8 grudnia 2010
Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia