BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
Strona główna  >   Wiadomości   >   Sprawozdanie o odpadach do 15 marca
Sprawozdanie o odpadach do 15 marca
Niektórzy przedsiębiorcy muszą informować marszałka województwa o ilości wytworzonych w firmie śmieci. W tym roku na złożenie sprawozdań za 2010 rok mają czas tylko do 15 marca, a nie jak w poprzednich latach – do końca miesiąca.
 
Kto składa sprawozdanie?
Obowiązki dotyczące gospodarki odpadami określa ustawa z 27 kwietnia 2001 roku. Zbiorcze zestawienia danych sporządzają podmioty zobowiązane do ewidencji odpadów. Prowadzą one karty ewidencji oddzielne dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu. Roczne sprawozdanie o rodzajach odpadów, ich ilości, sposobach gospodarowania nimi oraz urządzeniach do odzysku i unieszkodliwiania śmieci muszą sporządzić wytwórcy odpadów, firmy zajmujące się ich zbieraniem, odzyskiem, unieszkodliwianiem oraz odbierające odpady komunalne.
 
Uproszczona sprawozdawczość
Uproszczoną ewidencję odpadów mogą prowadzić małe i średnie firmy. Szczegółowe zasady określa rozporządzenie ministra środowiska z 11 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów. Mówi ono, że uproszczone wymogi sprawozdawcze dotyczą wymienionych podmiotów, które wytwarzają rocznie do 100 kg odpadów niebezpiecznych i 5 ton innych, niebędących odpadami komunalnymi. Firmy te prowadzą ewidencję odpadów z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu.
 
Bez sprawozdań
Z konieczności składania sprawozdań zwolnione są przedsiębiorstwa, w których powstają tylko odpady komunalne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby. Ponadto rozporządzenie ministra środowiska z 11 grudnia 2001 roku określa rodzaje odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.
 
Kary
Kara za brak sprawozdania lub jego nieterminowe przekazanie to 10 tys. zł. Może być ona nałożona na podmioty, które podają informacje niezgodne ze stanem faktycznym.
 
Marszałek województwa może zweryfikować dane zawarte w zbiorczych zestawieniach. Jeżeli z uzna, że są niezgodne ze stanem faktycznym, zobowiązuje podmiot do korekty sporządzonego zestawienia danych, określając termin przekazania korekty. Brak prawidłowej korekty uznawany jest za niewykonanie obowiązku sprawozdawczego.
 
Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze
Do 15 marca na złożenie sprawozdania mają czas także producenci i importerzy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, z tym że muszą oddzielnie informować Główny Inspektorat Ochrony Środowiska o odpadach ze sprzętów RTV i AGD zgromadzonych w drugim półroczu, a także o masie urządzeń, jakie w tym czasie trafiły za ich pośrednictwem do obrotu.
 
Dwa sprawozdania marszałkowi województwa muszą przedstawić producenci i importerzy baterii i akumulatorów. – jedno o towarach wprowadzonych do obrotu, drugie o poziomach Zebrania zużytych ogniw. Oba do 15 marca.
 
Krótki, 30-dniowy termin na złożenie sprawozdanie do starosty mają wytwórcy
odpadów, u których doszło do awarii.
 
J.P.

DATA PUBLIKACJI: 2011-03-15 Podatki Pozostałe aktualności
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia