Świadczenia > Inne

Doręczenie zastępcze w postępowaniu...

Doręczenie zastępcze jest stosowane w sytuacji gdy, pisma, (wezwanie, decyzja, postanowienie) będące przedmiotem doręczenia nie można dostarczyć...

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy

Przepisy określające zasady stosowania doręczenia zastępczego zostały uregulowane w artykułach 43- 46§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 tj.) dotyczą one w szczególności: Kolejności osób uprawnionych do odbioru pisma w razie nieobecności adresata (art.43 k.p.a.),...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Rachunkowość > Inne

Zwolnienie od opodatkowania sprzedaży...

W przypadku uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego...

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy

Opodatkowanie ma miejsce jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podatek jest obliczany od dochodu z odpłatnego...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Rachunkowość > VAT

Towary wrażliwe -...

Mechanizm odwróconego obciążenia jest stosowanym w Unii Europejskiej...

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy

Zakłada on przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę, stanowi więc odstępstwo od generalnej zasady, że osobą zobowiązaną do zapłaty...

Czytaj więcej
Świadczenia > Inne

Doręczenie subsydiarne w...

Doręczenie subsydiarne uregulowane w artykule  44 ustawy z dnia 14...

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy

W odróżnieniu od pozostałych form doręczenia (tradycyjne, elektroniczne, zastępcze) w, których obowiązek dostarczenia pisma adresatowi...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Z pamiętnika księgowego -...

Pan Włodek prowadzi sklep z warzywami w mojej okolicy. Jest znany i lubiany w...

Dodano 11.01.2017 w Baza Wiedzy

Ostatnio Pana Włodka jakby coś trapiło, był jakiś pochmurny, więc zapytałem, co go trapi. Pan Włodek opowiada: „Niedawno na giełdzie spotkałem kolegę....

Czytaj więcej
Firma > Zakładanie firmy

Zmiana ustawy o swobodzie...

1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa o zmianie...

Dodano 09.01.2017 w Baza Wiedzy

Przedsiębiorca jest więc zobowiązany posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o...

Czytaj więcej