Świadczenia > Składki ZUS

Zmiany w zakresie prawa pracy i...

W dniu 9 listopada 2016 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia...

Dodano 16.11.2016 w Baza Wiedzy

Jakich zmian możemy spodziewać się w najbliższym czasie ? W zakresie prawa pracy: pracodawca podlegający nadzorowi KNF będzie miał prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie informacji w zakresie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; obowiązek wydawania regulaminu pracy i...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Świadczenia > Inne

Czy rolnik obowiązkowo ubezpieczony w...

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz...

Dodano 14.11.2016 w Baza Wiedzy

Czytaj wiięcej>>

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Firma > Inne

Czy wydatki na działania...

CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu) jest definiowany jako uwzględnienie już na...

Dodano 03.11.2016 w Baza Wiedzy

Może to oznaczać  pracowników w sensie środowiska pracy, konsumentów w sensie na przykład zgodnego z etyką oferowania usług lub...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiana limitów dla firm w...

Dzięki rosnącemu kursowi euro limity, od których zależą uprawnienia wielu...

Dodano 03.11.2016 w Baza Wiedzy

Niewykluczone, że w krótce więcej przedsiębiorstw zostanie objętych takimi uproszczeniami. Mateusz Morawiecki, minister finansów, zaproponował...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Z pamiętnika księgowego

Zbyt duże podatki?

Dodano 03.11.2016 w Baza Wiedzy

Spotkania brydżowe w piątkowy wieczór to czas, kiedy w miłym towarzystwie można porozmawiać zarówno o życiu, jaki i o biznesie. Ostatnio...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Czy ucieczka przed...

Czy wprowadzenie jednolitego podatku będzie oznaczało podwyżkę obciążeń dla...

Dodano 27.10.2016 w Baza Wiedzy

Wprowadzenie jednolitego podatku w oczywisty sposób spowoduje podwyżkę obciążeń fiskalnych przedsiębiorców. Być może zyskają na tym wyłącznie...

Czytaj więcej