Świadczenia > Inne

Nowe zasady rozliczania najmu...

W ramach najmu prywatnego podatnik może wybrać ryczałt (8,5% od przychodu do kwoty 100 000 zł i 12,5% od nadwyżki ponad 100 000 zł) lub zasady...

Dodano 12.04.2018 w Baza Wiedzy

Oświadczenie o formie opodatkowania najmu prywatnego w formie ryczałtu należy złożyć do naczelnika US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Czytaj więcej>>

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Rachunkowość > Inne

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu...

Przedsiębiorcy decydujący się na zewnętrzne finansowanie posiadania samochodu w firmie, korzystają często z leasingu operacyjnego.

Dodano 12.04.2018 w Baza Wiedzy

Przy tej umowie to leasingodawca jako właściciel ujmuje przedmiot leasingu jako składnik majątku swojej firmy w ujęciu podatkowym. Leasingobiorca natomiast, jako główny użytkownik pojazdu, rozlicza w kosztach firmy faktury za raty leasingowe. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca nabywa prawo do wykupu pojazdu na preferencyjnych...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej
Firma > Prawo unijne

RODO – rejestr czynności...

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych(RODO) przewiduje...

Dodano 28.03.2018 w Baza Wiedzy

Pomimo że, RODO wprowadza wyłączenia podmiotowe od  ww. obowiązku, są one tak wąskie, a przy tym nieprecyzyjne, że uznawać należy, iż prawie każdy...

Czytaj więcej
Firma > Prawo unijne

RODO – co jeszcze zdążysz...

25 maja 2018 roku zacznie być...

Dodano 28.03.2018 w Baza Wiedzy

Od tego momentu, zgodnie z tzw. zasadą rozliczalności na administratora danych zostanie nałożony obowiązek wykazywania, że dołożył wszelkich starań, aby...

Czytaj więcej