Firma > Zarządzanie

Czym jest Punkt Informacji dla...

Dodano 26.07.2018 w Baza Wiedzy

– system informatyczny, za pomocą którego przedsiębiorca będzie mógł dopełnić formalności związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uzyskać informacje np. w jaki sposób pozyskać środki na prowadzenie działalności gospodarczej, dowiedzieć się w jaki sposób uzyskać zezwolenie lub koncesje...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Firma > Zawieszenie i likwidacja

Zawieszenie działalności gospodarczej...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczek na podatek dochodowy oraz nie musi składać deklaracji VAT. Od 30 kwietnia 2018  roku w wyniku wejścia w życie ustawy prawo przedsiębiorców  (Dz.U. z 2018 r. poz. 646) obowiązują nowe regulacje dotyczące wznawiania i...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Rachunkowość > VAT

Wykreślnie z rejestru...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Ustawodawca rozszerzył katalog przypadków, w których podatnik podlega wykreśleniu z tego rejestru. Poza zakończeniem działalności lub...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Odliczenie VAT z...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 106l ust 2 ustawy o podatku od towarów i usług, wystawiona ponownie faktura powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Metodyka w zakresie oceny...

25 kwietnia 2018 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło dokument o nazwie:...

Dodano 18.06.2018 w Baza Wiedzy

Jest to zbiór wskazówek pomocnych urzędnikom skarbowym w ocenie dochowania należytej staranności w VAT przez przedsiębiorców . Dokument...

Czytaj więcej