Rachunkowość > VAT

Ministerstwo Finansów zapowiada...

Ministerstwo Finansów przygotowuje projekt dużej nowelizacji ustawy o VAT. Jedną z zapowiadanych zmian jest powrót...

Dodano 03.08.2016 w Baza Wiedzy

Propozycja powrotu do tzw. dodatkowej sankcji VAT o generalnym charakterze budzi kontrowersje. Projekt nowelizacji nie został jeszcze opublikowany. Niemniej jednak posiłkując się projektem nowelizacji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości opublikowanym we wrześniu ubiegłego roku można przypuszczać, że domiar mógłby być stosowany w przypadku każdego...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Rachunkowość > Podatek dochodowy

Nowy limit płatności w obrocie...

Dodano 02.08.2016 w Baza Wiedzy

Dotąd ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nakazywała dokonywanie płatności między przedsiębiorcami za pośrednictwem rachunku bankowego dopiero powyżej kwoty 15000 euro, przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Firma > Inne

Od 1 lipca br zmiany w...

Zgodnie z dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, od 1 lipca br....

Dodano 01.08.2016 w Baza Wiedzy

Przedsiębiorstwo transportowe, dla każdego delegowanego pracownika, musi wystawić zaświadczenie o delegacji w dwóch egzemplarzach, w języku...

Czytaj więcej
Rachunkowość > VAT

Sprzedaż internetowa a...

Zgodnie z art. 111. ust. 1. ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od...

Dodano 01.08.2016 w Baza Wiedzy

Minister Finansów w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 roku w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia zwolnił z...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Inne

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 r. został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny (JPK).

Wielu...

Dodano 28.07.2016 w Baza Wiedzy

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązała  podatników do przekazywania danych z ksiąg   na żądanie organu podatkowego oraz z...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Jakie zmiany w...

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Dodano 15.07.2016 w Baza Wiedzy

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą: wpłat obowiązkowych na PFRON, nowych formularzy w związku ze zmianą...

Czytaj więcej