Firma > Inne

Od 1 lipca br zmiany w delegowaniu...

Zgodnie z dekretem nr 2016-418 z dnia 7 kwietnia 2016 roku, od 1 lipca br. wprowadzone zostały zmiany w delegowaniu pracowników firm...

Dodano 01.08.2016 w Baza Wiedzy

Przedsiębiorstwo transportowe, dla każdego delegowanego pracownika, musi wystawić zaświadczenie o delegacji w dwóch egzemplarzach, w języku francuskim, przed rozpoczęciem pierwszej operacji delegowania.. Okres ważności zaświadczenia określa pracodawca, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy od daty wystawienia. Może ono dotyczyć wielu operacji...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Rachunkowość > VAT

Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna

Zgodnie z art. 111. ust. 1. ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz. 535) podatnicy...

Dodano 01.08.2016 w Baza Wiedzy

Minister Finansów w § 2 ust. 1 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 roku w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia zwolnił z obowiązku ewidencji transakcji przy użyciu kas rejestrujących w tym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2016 roku dostawę towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami...

Czytaj więcej

commentKomentarzy:

Rachunkowość > Inne

Jednolity Plik Kontrolny

Od 1 lipca 2016 r. został wprowadzony Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Jak informuje...

Dodano 28.07.2016 w Baza Wiedzy

Nowa metoda kontroli będzie zobowiązała  podatników do przekazywania danych z ksiąg   na żądanie organu podatkowego oraz z...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Jakie zmiany w...

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Dodano 15.07.2016 w Baza Wiedzy

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą: wpłat obowiązkowych na PFRON, nowych formularzy w związku ze zmianą...

Czytaj więcej
Firma > Spółki

Klauzula obejścia prawa...

Klauzula obejścia prawa podatkowego wchodzi w życie 15 lipca
Na Wiejskiej w...

Dodano 04.07.2016 w Baza Wiedzy

Jeżeli transakcja była wprawdzie podyktowana celami gospodarczymi, lecz cele te w porównaniu z celem uzyskania korzyści podatkowej będą mało istotne...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Podróż zagraniczna

Sprawdzone biura rachunkowe czy biura doradztwa podatkowego nie mają...

Dodano 01.07.2016 w Baza Wiedzy

Dieta w czasie podróży zagranicznej jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Czas podróży...

Czytaj więcej